Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og er ute av stand til å betale skatten ved de ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale, og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. Følgende vilkårene må være oppfylt:

  • Du har ikke mulighet til å betale ved forfall.
  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan.
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med.
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning.

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. 
Bruk gjerne skjema: opplysning om inntekt og formue(Word)i Pdf. eller/or information about income and capital.

Vi anbefaler sterkt at du ser på andre muligheter for å finansiere av skattekravet da det løper en forsinkelsesrente på skattekravet på 8.5 % (høst 2016). Denne renten påløper selv om du får en betalingsavtale.

Søknad sendes: Kemneren i Ullensaker, PB 470, 2051 Jessheim.

Eller eventuelt på mail til: kemner@ullensaker.kommune.no

Velger du å sende opplysningene pr mail vær klar over at dette ikke er en sikker måte å sende opplysninger på. Unngå derfor bl.a. å oppgi fullt fødsels- og personnummer og andre opplysninger som du ikke ønsker andre skal få tilgang til. Fødselsdato og fullt navn må imidlertid oppgis.

Søknaden vil bli behandlet fortløpende fra saksbehandler. Selv om du ikke har mottatt svar på søknaden er det viktig at du starter nedbetalingen som foreslått i søknaden.

Kemner

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no