Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Når du som privatperson lar andre personer utføre oppdrag for deg, er du i realiteten arbeidsgiver. Det medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk og innrapportering til kemnerkontoret.

Forenklet A-melding for privat arbeidsgiver

Du har mulighet for å bruke forenklet A-melding (A04). Her bruker du ditt f.nr. som arbeidsgivernummer.  Når du leverer A04 i Altinn, kan du hente ut skattekort for lønnsmottakeren i samme skjema. Da får du hjelp til å beregne skattetrekket, basert på opplysninger fra skattekortet. I tillegg vil du få hjelp til å beregne kost og losji. Alle satser ligger tilgjengelig i skjemaet, du må bare fylle ut antall døgn.
 
Ved innbetaling av skattetrekket må du ha KID kode for å kunne innbetale til kemnerkontoret. Lag KID kode. Du kan også kontakte kemmnerkontoret for å få KID kode.

Les mer på forenklet A-melding på Altinn.no

Foreldrefradrag

Foreldrefradrag får man kun ved dokumenterte utgifter. Ved å ha en praktikant eller au pair som du sender inn oppgjørsblankett på har du dokumentert dine utgifter.

6000 kr

Utbetalinger til en arbeidstaker som samlet for året ikke overstiger kr 6000,- er skattefrie for mottakeren. Da behøver du ikke innrapportere beløpet. Skulle samlet beløpe senere i året likevel overstige 6000 kr så må du innrapportere hele beløpet.

Brosjyren

Les mer i brosjyrene "Betalt barnepass"  og "Au pair" som Skattedirektoratet har laget.  

Lønnsarbeid i hjemmet

Lønn for private arbeidsoppdrag i hjemmet er på visse vilkår unntatt fra arbeidsgiveravgiftsplikten. De forenklede reglene gjelder bare når både arbeidsgiver og arbeidstaker er privatpersoner (ikke i næring). Reglene for fritak for arbeidsgiveravgift gjelder når samlet lønn ikke overstiger 60 000 kroner på ett år fra en husstand. Unntak ved barnepass av barn som ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret, eller som har særlig behov for omsorg og pleie. 

Les mer om lønnsarbeid i hjemmet på skatteetatens nettside.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no