Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Her finner du frister og forfall for innlevering av oppgaver og betaling av skatter og avgifter.

Personlige skattytere

Skatteart

Forfall

Forskuddsskatt 1. termin*

15. mars

Forskuddsskatt 2. termin*

15. mai

Forskuddsskatt 3. termin*

15. september

Forskuddsskatt 4. termin*

15. november

Restskatt juni skatteoppgjør. Restskatt under kr. 1000

3 uker etter skatteoppgjør, men tidligst 20. august

Restskatt juni skatteoppgjør. Restskatt kr. 1000 eller mer, 1. termin

3 uker etter skatteoppgjør, men tidligst 20. august

Restskatt juni skatteoppgjør. Restskatt kr. 1000 eller mer, 2. termin

5 uker etter forfall av 1 termin, men tidligst 24.september

Restskatt med skatteoppgjørsdato fra 05.august og ukentlig etter dette fram til 14.oktober

3 uker etter skatteoppgjørs dato dersom restskatt er under kr 1000. 

Restskatt med skatteoppgjørsdato fra 05.august og ukentlig etter dette fram til 14.oktober

3 uker og 8 uker etter skatteoppgjørs dato, dersom restskatt er kr 1000 eller mer. 

Tilleggsforskudd

31. mai


* Forskuddsskatt
Dersom skattyters inntekt er sesongbetont eller ujevnt fordelt over inntektsåret, kan kemneren fastsette andre forfall enn som nevnt over (Skattebetalingslovens §10-20 (2)).

Bedrifter

Omfatter aksjeselskaper og andre som er fritatt fra forskuddstrekk.

Skatteart

Forfall

Forskuddsskatt 1. termin

15. februar

Forskuddsskatt 2. termin

15. april

Restskatt

3 uker etter skatteoppgjør

Tilleggsinnbetaling

31. mai i avregningsåretArbeidsgivere

Frister og forfall for deg som er arbeidsgiver.

A-ordningen
(gjelder fra 1.1.2015)

 Raporterings-
 frist

Frist for innsendelse av A-meldingen er den 5. i påfølgende måned etter lønnskjøring

 den 5. i påfølgende måned

Skatteart

Betalingsfrist        

Forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift 1. termin

15. mars

Forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift 2. termin

15. mai

Forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift 3. termin

15. juli

Forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift 4. termin

15. september

Forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift 5. termin

15. november

Forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift 6. termin

15. januar

Utleggstrekk 1. termin

15. mars

Utleggstrekk 2. termin

15. mai

Utleggstrekk 3. termin

15. juli

Utleggstrekk 4. termin

15. september

Utleggstrekk 5. termin

15. november

Utleggstrekk 6. termin

15. januar

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no