Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Skattedirektoratet har utarbeidet en brosjyre som tar for seg hovedtrekkene i de skattereglene som kan være aktuelle for idrettslag, kor, korps og kristelige organisasjoner og lag som ikke har erverv til formål. Brosjyren kan lastes ned fra skatteetatens internettsider.

Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift kan benytte en forenklet A-melding (A05). Når du leverer A05 i Altinn.no, kan du hente ut skattekort for lønnsmottakeren i samme skjema. Da får du hjelp til å beregne skattetrekket, basert på opplysninger fra skattekortet.

Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner skal ikke betale arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid knyttet til organisasjon. Fritaket for arbeidsgiveravgift gjelder bare dersom den totale lønnsutgiften er under kr 550 000, og bare for lønnsutbetaling opp til kr 55.000,- pr. ansatt.

Vi oppfordrer alle til å levere elektronisk, men det vil fortsatt være mulig å levere på papir.

Mer informasjon se forenklet A-melding på Altinn.no

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no