Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Spørsmål om inn- og utbetalinger, innkreving og kontroll med kommunens arbeidsgivere:

Kemneren i Ullensaker
Postadresse: PB 470, 2051 JESSHEIM
Besøksadresse: Rådhuset, Furusethgata 12, Jessheim

Telefon: 66 10 80 00
Telefaks: 66 10 80 01 (faksen bes merket kemneren)
E-post: kemner@ullensaker.kommune.no

Spørsmål om: 

- skattekort, selvangivelse, likning eller flytting
- merverdiavgift
- arveavgift
Skatt Øst, avdeling Jessheim 
Tlf 800 800 00

Spørsmål/veiledning vedr. føring av oppgaver over utbetalt lønn og naturalytelser (for arbeidsgivere):

Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike
Postadresse: Vormavegen 8, 2080 Eidsvoll
Besøksadresse: Saga 2, Sundet, 2080 Eidsvoll
 
Telefon: 48 88 17 00
E-post: arbeidsgiverkontrollen@aor.no

Skatteetaten på internett

http://www.skatteetaten.no/

Innsendelse av A-melding på papir fra 2015:

A-Melding, PB 4329, 2308 Hamar. Kun forenklet A-melding, ved 2 eller færre arbeidstakere.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no