Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Ullensakers kommunes innbyggere som mottar lønn, pensjoner og/eller andre trygdeytelser hvor det trekkes skatt etter utskrevet skattekort tilhører denne gruppa.

Forskuddstrekk

Arbeidgiver henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten etter at du har bestilt det. Mener du at trekket klart blir for stort eller for lite, så lever elektronisk endring av skattekort . Du vil da motta nytt skattekort med så riktig trekk som mulig. Du kan også sende søknad på papir.
Søknad om endring av eller krav om skattekort / forskuddsskatt 20xx.

Utkast til likning

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i mars/april tilsendt utkast til likning. Denne skal korrigeres for endringer, underskrives og returneres skattekontoret. Dette kan også gjøres via altinn.no Dersom du ikke har noen endringer trenger du ikke returnere utkastet.
Dersom det går frem av utkastet at resultatet blir restskatt er det mulig å innbetale tilleggsforskudd frem til 31.05. for å unngå rentetillegget som vil påløpe ved avregningen.
NB! Kontroller også at det er oppgitt riktig bankkonto for tilbakebetaling av eventuell tilgodeskatt.

Skatteoppgjør / Avregning

Det er innført flere skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister, noe som innebærer at det i tillegg til skatteoppgjør i juni også vil bli sendt ut skatteoppgjør fra begynnelsen av august og løpende fram til midten av oktober. Hovedtyngden av skattyterne vil få oppgjøret sitt i juni.

Avregningsoppgjøret har kemneren ansvar for, men avregningsblankettene sendes fra Skattedirektoratet til din folkeregistrerte adresse. Blanketten viser sum utliknet skatt på inntekt og formue forrige år, og sum trukket skatt fra arbeidsgiver siste år.

For lite trukket skatt (se lønnsoppgaven) i forhold til utliknet skatt, gir restskatt.
For mye trukket (se lønnsoppgaven) i forhold til utliknet skatt, gir penger tilgode på skatten.

Utbetaling av tilgodebeløp

Tilgodebeløp overføres til den kontoen som er oppgitt på avregningsblanketten noen dager etter  avregningsoppgjøret. Har du ikke bankkonto sendes pengene på utbetalingskort.

Innbetaling av restskatt

"Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter skatteoppgjørsdato, likevel tidligst 20. august.
Er restskatten minst kr. 1000,- forfaller den til betaling i 2 like store terminer. Første termin forfaller 3 uker etter skatteoppgjørdato, mens annen termin forfaller 5 uker senere." Forfallsdatoene fremgår av innbetalingsblankettene som du vil motta for innbetaling av restskatten.

Har du vanskeligheter med å betale innen forfall?
Ta da kontakt med kemnerkontoret.Vi kan bistå med å finne en løsning.

Legg ikke blankettene i en skuff med tanker om å skyve kravet unna. Det vil da påløpe høye forsinkelsesrenter og gebyrer.

Betaler du ikke restskatten din i tide, vil kemnerkontoret iverksette tvangstiltak for å inndrive det utestående kravet. Dette vil føre til at du får en betalingsanmerkning.

En betalingsanmerkning vil medføre at du vil få problemer med å få lån, telefonabonnement ol.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no