Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Den Kulturelle Skolesekken

Den Kulturelle Skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Kultur- og kirkekdepartementet og kunnskapsdepartementet.

Hva er den Kulturelle Skolesekken?

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsning for grunnskolen siden 2001, i dag omfatter den også videregående skole. Dette betyr at alle elever fra 6 til 19 år får ta del i kulturelle innslag i løpet av skoleåret.

Målet for Den Kulturelle Skolesekken er:

  • å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstnerlige og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine læringsmål

Den Kulturelle Skolesekken finansieres i hovedsak gjennom spillemiddeloverskuddet fra Norsk Tipping.

Mer informasjon om Den kulturelle skolesekken og hvordan ordningen administreres finner du på nettstedet til sekretariatet: http://www.denkulturelleskolesekken.no/

 

Den Kulturelle Skolesekken i Ullensaker

Våren 2001 vedtok Herredsstyret innføring av Den Kulturelle Skolesekken i Ullensaker (utvalgssak 0034/01). Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker består av to deler:

  • Kunst- og kulturformidling
  • Lokalhistorie og lokalkunnskap

Det er vedtatt at:

  • Hver skole skal ha sin egen plan for Den Kulturelle Skolesekken og sin egen kulturkontakt
  • Den profesjonelle kunst- og kulturformidlingen ivaretas gjennom abonnement med Kultur.Akershus
  • Lokalhistorie og lokalkunnskap skal den enkelte skole ivareta gjennom egne tiltak

Kulturtilbud fra Kultur.Akershus

Gjennom ordningen med Kultur.Akershus får grunnskoleelever i kommunen flere profesjonelle tilbud hvert år gjennom besøk av kunstnere innen musikk, scenekunst, utstillinger, film, litteratur og kulturarv.

Lokale tilbud på kommunenivå

Med dette ønsker Ullensakerskolen å sikre at alle elever får kunnskap om lokalhistorie og lokale forhold.

Lokale tilbud på skolenivå

Hver skole har i tillegg sin egen kulturplan på skolenivå.

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no