Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Det er høyt utdannede og godt kvalifiserte lærere som ivaretar undervisningen ved Ullensaker Kulturskole.

 
Navn Fag Telefon E-mail
Njål-Inge Enger rektor

66108140/
90097635

njal.inge.enger@ullensaker.kommune.no
Grethe Aasen-Vaksvang konsulent 66108177 grethe.aasen-vaksvang@ullensaker.kommune.no
Alexander Adrian vokal, kor 97665054 alexander.adrian@getmail.no
Anders Mossberg gitar 92899927 andersmossberg@yahoo.com
Are Wærhaug slagverk 92281903 trumare@gmail.com
Bjørnar Robertsen piano 90647362 bjornar.robertsen@online.no
Charlotte Meidell (perm.) klarinett 91607612 charlottemeidell@hotmail.com  
Dave Edge saxofon, treblås 45666995 edgemusic@gmail.com
Elisabeth Grung piano 41438615 elisabethgrung@gmail.com
Georgy Kalmykov trombone, grovmessing 48194276 georgyk@online.no
Inna Aam piano 41636244 inna.aam@jessheim.net
Jakob Söderström klarinett 45257017 jackesoderstrom@hotmail.com
Jan Øyvind Grung Sture cello 95971553 janoyvind.sture@gmail.com
Joanna Margierecka teater, drama 92860548 joannamagi@gmail.com
Magnus Olav Tveiten gitar 98438374 tveiten28@hotmail.com
Marius Solbakken gitar 97169496 marius_solbakken@yahoo.no
Mark Heinecke treblås 99168989 markhein@online.no
Milutin Petrovic fiolin 95799515 Mills.p@hotmail.no
Pär Söderström valthorn, messing 93621002 parsoderstrom@hotmail.com
Tor Seem trekkspill 90116524  
Tove Alsegård  dans 41225492 tove.a@hotmail.com

 

Njål-Inge Enger har været rektor ved kulturskolen siden høsten 2003. Han har bakgrunn fra Østlandets Musikkonservatorium med trompet som hovedinstrument. Har vært rektor ved musikk/kulturskoler siden 1990 og siden ca. 1980 lærer ved forskjellige musikkskoler, korpsdirigent, storbandinstruktør, arrangør m.m. Ved kulturskolen i Ullensaker underviser han også tidvis messinginstrumenter.

 

Grethe Aasen-Vaksvang er kulturskolens konsulent.  Hun har lang fartstid i Ullensaker og har vært innom flere tjenesteområder.  I kulturskolen jobber hun med merkantile oppgaver som oppfølging av elevregistrering, timeplanregistrering, brukere og økonomiske forhold.  Hun besvarer oftest henvendelser fra elever og foresatte.


Alexander Adrian har vært ansatt i Ullensaker Kulturskole siden høsten 2001. Han underviser i sang, og har både enkeltelever, barnekor og ungdomskor. Alexander har 6 års utdannelse fra Universitetet i Trondheim.

 

Anders Mossberg har vært ansatt i Ullensaker Kulturskole siden høsten 2007, og underviser på gitar og i samspill. Anders er svensk, men har vært bosatt i Norge i mange år. Han har utdanning fra Sverige, og mange års erfaring som utøvende musiker i forskjellige band. I tillegg til delstillingen ved vår Kulturskole underviser han også på musikklinja ved Skarnes videregående skole. Før han kom hit var han ansatt i Eidsvoll kulturskole. Anders har deltatt som musiker på et utall LP/CD-innspillinger som bassist.

 

Are Wærhaug har utdanning som slagverker og slagverkspedagog fra Norges Musikkhøgskole samt studier i Afrika. Han har arbeidet i mange år som utøver, korpsdirigent og pedagog. Han startet sitt virke i Ullensaker kulturskole høsten 2009, og jobber samtidig som lærer ved flere kulturskoler på Romerike.

 

Bjørnar Robertsen har vært ansatt i Ullensaker siden 1980. Han underviser elever på piano, og underviste også tidligere elever på kirkeorgel.
Bjørnar har sin utdannelse fra Musikkhøgskolen i Oslo - kirkemusikk høyere grad, og debuterte i 1978 i Oslo Domkirke. 1980 tok han Diplomeksamen på kirkeorgel i Köln, og i 1982 tok han Diplomeksamen på cembalo. Bjørnar har lang erfaring fra festspill og konsertvirksomhet i inn- og utland, og har også hatt flere oppdrag for NRK.

 

Charlotte Meidell er klarinettpedagog med mange års erfaring som lærer i musikkskoler og skolekorps. Hun har sin utdanning fra Musikkhøyskolen i Oslo og musikkonservatoriet i Kristiansand. Hun er også tidvis utøver, og spiller fast i Romerike symfoniorkester som hun også har hatt solistoppdrag sammen med. Charlotte ble ansatt i kulturskolen høsten 2008.

 

Dave Edge ble ansatt som treblåspedagog ved kulturskolen fra høsten 2006. Han har saxofon som hovedinstrument, men behersker også fløyte og klarinett. Hovedarbeidsområde er rettet mot korpsundervisning. Dave er Engelsk, og har bl.a. undervist ved LIPA i Liverpool (Beatles skolen). Han har flere egne CD-produksjoner og deltatt på flere innen genren jazz/rytmisk musikk. I tillegg til å undervise i kulturskolen er han en aktiv utøver innen freelanceområdet og med jazzgrupper i Oslo-området.

 

Elisabeth Grung har vært ansatt som pianolærer i Ullensaker Kulturskole siden 1977. Hun har 6 års utdannelse fra Universitetet i Bergen og Oslo, med musikk hovedfag, samt klaverpedagogisk eksamen gjennom Norske Musikklæreres Landsforbund. Elisabeth har også studert musikk i England ved Guildhall School of Music og i USA ved University of Iowa.
Hun debuterte som pianist i Universitets Aulaen i Oslo i 1974 og hadde i mange år en utstrakt konsertvirksomhet. Hun har hatt flere oppdrag for NRK. Elisabeth er også pianolærer i Rælingen Kulturskole.

 

Georgy Kalmykov begynte sitt virke som messingpedagog og korpsdirigent i Nord Norge for noen år siden, etter å ha virket som profesjonell musiker med trombone som instrument ved flere av de store Russiske symfoniorkestrene. Han har en omfattende utdanning fra Russland, og lang erfaring som pedagog og utøver. Georgy startet som trombone- og grovmessinglærer i Ullensaker kulturskole høsten 2009.

 

Inna Aam er Russisk, og har lang og omfattende musikkutdanning fra sitt hjemland. Hun har vikariert i Ullensaker kulturskole ved flere anledninger, og er ansatt som pianolærer fra høsten 2009. Hun jobber også som bl.a. musikklærer ved Allergot ungdomsskole, og hun er en mye brukt akkompagnatør for kor og utøvere i lokalmiljøet i Ullensaker.

 

Jakob Söderström underviser i klarinett.

 

Jan Øyvind Grung Sture er utdannet cellist ved Norges Musikkhøgskole, og fullfører våren 2012 sitt mastergradstudie med cello som utøvende hovedinstrument. Han er en aktiv utøver som benyttes som musiker i mange sammenhenger.

 

Joanna Margierecka har vært ansatt i kulturskolen siden høsten 2008 i tillegg til å ha hatt noen perioder som vikar de senere årene. Hun har sin teaterfaglige utdanning fra universiteter i Danmark. I tillegg til å være aktiv skuespiller virker hun som dramaturg og instruktør i forskjellige sammenhenger.

 

Magnus Olav Tveiten underviser i gitar.

 

Marius Solbakken ble ansatt i Ullensaker Kulturskole høsten 2010. Han underviser elever på gitar og i gitargrupper. Han har sin utdanning fra Norges Musikkhøgskole. Ved siden av å undervise elever ved Kulturskolen jobber han som freelancemusiker og ved en privat musikkskole i Asker.

 

Mark Heinecke har vært ansatt i Ullensaker Kulturskole siden 1982. Han underviser elever på fløyte, pikkolofløyte, klarinett, bassklarinett og sopran, alt-, tenor og baritonsaxofoner.
Mark er født i Milwaukee, Wisconsin i USA og fikk sin Bachelor og Art-grad etter studier ved Concordia University i Chicago. Han kom til Norge i 1977 og studerte musikk på Universitetet i Oslo (Cand.mag.) med bl.a. Andrew Cunningham på fløyte og Jan Garbarek i improvisasjon. Mark utøver både klassiske og improviserte stilarter. Som utøver har han sammen med sin musikalske familie innspilt og utgitt to CDer med julemusikk, den siste i 2006

 

Milutin Petrovic har vært ansatt i Ullensaker Kulturskole siden høsten 2000. I tillegg til fiolinundervisning er han skolens orkesterleder. Han er født i tidligere Jugoslavia, og begynte fiolinstudiene allerede som 5-åring ved den prestisjetunge "Skolen for musikktalenter" i Jugoslavia. I 1985 flyttet han til Norge, og fortsatte sine studier ved Østlandske Musikk- Konservatoriet. Tre år senere begynte han på Barrat-Dues Musikkinstitutt for å studere med Stephan Barrat-Due og Soon-Mi Ching. Milutin tok eksamen i pedagogikk og fiolin i 1997. Han har drevet et utstrakt virke i Nord-Norge og på Vestlandet, både som utøver og pedagog før han kom til Ullensaker.

 

Pär Söderström er svensk med bakgrunn fra kulturskole- og høgskoler i Sverige. Han er adjunkt m/tillegg og holder på med å fullføre en master i musikk. Han underviser valthorn og noe finmessing i Ullensaker ved siden av å jobbe som freelancemusiker i Sverige, bl.a. i Gøteborg symfoniorkester. Han begynte som lærer i Ullensaker kulturskole høsten 2009.

 

Tor Seem har vært ansatt i Ullensaker Kulturskole siden 1975. Han har sin utdannelse fra Østlandske Musikkonservatorium med musikklærereksamen for 9-årig skole og høyere musikklærereksamen med trekkspill som hovedinstrument.
Tor har tidligere virket som freelancemusiker og spilt både for Riksteateret og Rikskonsertene. Han har undervist ved kommunale musikkskoler og videregående skole i en årrekke, og har i dag opplæring på trekkspill blant annet ved Kulturskolen i Ullensaker.

 

Tove Alsegård er kulturskolens lærer på dans.

 

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no