Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Historikk

Ullensaker Kommunale Musikkskole startet opp i 1967 og ble lagt ned 1. august 2001. Samme dato ble Ullensaker Kulturskole opprettet, og dans og teater ble etablert som faste aktiviteter sammen med musikk.

Skoleåret 2012/2013 har kulturskolen ca. 600 elever i tillegg til korpsundervisning som omfatter ca. 150 elever. Utover dette arrangeres det forskjellige prosjekter og verksteder som gir tilbud til ytterligere ca. 40 elever.

Administrasjon

Kulturskolen er administrativt lagt til enheten Kultur, med rektor som daglig leder. Administrasjonen holder til i Rådhuset, Jessheim sentrum.

Undervisning

Kulturskolen har egne undervisningslokaler i Ullensaker rådhus på Jessheim.  Fra skolestart høsten 2012 har kulturskolen også en egen undervisningsbase på Bakke skole på Kløfta.
Det er også desentralisert undervisning lagt til flere av kommunens grunnskoler.

Aktivitet

Kulturskolen arrangerer flere forestillinger i løpet av skoleåret, i kulturhuset, kirkene og andre lokaler i kommunen.
Kulturskolen medvirker med kulturinnslag på en rekke arrangementer i løpet av året, som f.eks. konferanser på hotellene rundt Gardermoen, grendekvelder osv.

Finansiering

Kulturskolen eies og drives av kommunen. Tilbudet finansieres av kommunen og brukerbetaling.

Samarbeid

Kulturskolen samarbeider med:
  • Skolekorpsene om opplæring på blåseinstrument og slagverk/trommer 
  • Romerike Folkehøgskole om teateraktivitet
  • Jessheim videregående skole/musikk-dans-drama
  • Grunnskolen om Ullensakersekken og prosjektrettede tilbud

Formål

  • Å drive kunst- og kulturaktiviteter som gir vekst og utvikling til den enkelte elev og åpner elevens dør til seg selv og egne ressurser, slik at eleven oppdager sine muligheter.
  • Å utvikle fellesskap og et identitetsskapende miljø der forutsigbarhet - glede og engasjement - kvalitet, bredde og kontinuitet vektlegges.
  • Å vektlegge samarbeid innad og utad.

Kulturskoleplan

 

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no