Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Spille på piano

Søknadsfrist for skoleåret 2016-2017 er 16. juni. Vi tar også i mot søknader og behandler dem fortløpende hele året.

Svar på høstens opptak sendes herfra i månedsskiftet juni/juli. Det er ellers mulig å søke plass hele året. Plass tildeles iht. venteliste.

Informasjon om tilbudene, elevavgift og søknadsskjemaer

Opptak

Søkere som tildeles plass tilskrives og/eller kontaktes etterhvert som det blir ledige plasser, primært i forbindelse med hovedopptak medio juni. Kulturskolen har ingen opptaksprøve, men søkere tildeles plass iht. anbefalt startalder for det enkelte tilbud.

Søkere som ikke tildeles plass blir satt på venteliste inntil plass blir ledig. For elever som står på venteliste, kan det være et godt alternativ å delta i kortilbud inntil det er ledig plass på det tilbudet som ønskes.

Elever kan delta på flere tilbud dersom det er ledige plasser. Søkere uten plass til individuelle tilbud prioriteres foran søkere som allerede har et individuelt tilbud.

Kontakt

Ta kontakt med skolens administrasjon for oppdatert informasjon om evt. endringer i tidspunkter for gruppetilbudene. Har du ønske om andre tilbud enn de vi har, tar vi gjerne imot innspill på det.

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no