Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ullensaker kommune vedtok 5. desember 2011 Folkehelseplan for Ullensaker 2012-2016. Hovedmål med Folkehelseplanen er å bedre helsen for befolkningen i Ullensaker og redusere de sosiale ulikhetene innen helse gjennom en helhetlig folkehelsepolitikk.

Folkehelseplanens visjon er: «MAGI» for ullsokninger gjennom
Mestring - Aktivitet - Glede - Inkludering

Hensikten med Folkehelseplanen i Ullensaker kommune er å tydeliggjøre hva vi som kommune kan påvirke, og legge til rette for av tiltak, som kan ha betydning for folks helse og trivsel. Hver enkelt av våre innbyggere har selv et ansvar for egen helse, men vi som kommune må være bevisst på hvilke faktorer som kan påvirke helsetilstanden, særlig med tanke på det helsefremmende og det forebyggende arbeidet.

Fokusområder er:

  1. Ernæring og kosthold
  2. Fysisk aktivitet
  3. Møteplasser og aktivitet
  4. Helse i planlegging

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no