Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Nasjonale ressurser

Altinn

På Altinn kan du søke produksjonstilskudd (PT), regionalt miljøtilskudd (RMP), erstatning m.m.

Gårdskart

Kartsøk på gårds- og bruksnummer som viser landbrukseiendommen med grenser og arealtall for ulike markslag, erosjonsrisiko, flyfoto m.m.

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet forvalter statlige støtteordninger og regjeringens politikk på landbruksområdet.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge forvalter midler til bygdeutvikling som kommer gårdbrukerne til gode gjennom lån og tilskudd.

Mattilsynet

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

Nyheter fra landbrukskontoret!

Alle nyheter ›
Les alle nyheter ›

Vakttelefoner

Telefonnumre
TittelNummer
Barnevernvakten 64 84 25 75
Legevakt 63 97 40 00
Kommunal vakttelefon 66 10 80 80
Veterinærvakt

99 47 39 47

Fylkesveger

175

Strøm - Hafslund

815 30 400

Skatt Øst

800 80 000

 

For ansatte

Hovedtelefonnumre

Telefonnumre
TittelNummer
Sentralbord 66 10 80 00
NAV

55 55 33 33

Jessheim bibliotek
66 10 82 04
Kløfta bibliotek 66 10 87 70
ØRAS 63 92 78 80

Åpningstider

Åpningstider
EnhetÅpningstid
Servicetorget
08.30-15.00
NAV 10.00-14.00

Byggesak

Oppmøte og telefontid

 

 

onsdag

12.00-15.00

Send mail til byggesak


Nyttig informasjon

Besøksadresse:
Rådhuset
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Org.nr.933 649 768
Kontonr.: 8601.41.92400
Kontonr. skatt: 6345. 06. 02355

postmottak@ullensaker.kommune.no