Det er inngått en avtale på skolemat i ungdomsskolen for Nes kommune. Leverandør er Elvebredden Catering AS, og avtalen gjelder foreløpig for 1 år. Opsjon på 1+1+1 år. 

Ytterligere informasjon om avtalen finnes under Avtaleoversikt. 


Publisert: 28.11.2022 10:24
Sist endret: 17.01.2023 13:25