Innhold

Ny avtale på Kontrolltjenester i hht alkohol- og tobakkskadeloven, samt smittevern. Avtalen trer i kraft 23.4.2021 og er på 2 år, med opsjon på 1+1 år. Se oppdatert informasjon under "Avtaleoversikt". 


Publisert: 10.05.2021 11:48:09
Sist endret: 10.05.2021 11:53