Taushetsplikt

Som ansatt i din kommune er du underlagt taushetsplikt og signerte på dette da du ble ansatt. Denne taushetsplikten omfatter spesielt informasjon om priser i våre avtaler, som fremkommer i avtalekatalogen. Disse opplysningene må derfor ikke deles med noen utenfor kommunen du jobber i. Brudd på taushetsplikten kan få følger for ditt ansettelsesforhold.

NB. Avtalekatalogene er kun tilgjengelig for ansatte i våre kommuner.

Eidsvoll kommune - avtalekatalog

Gjerdrum kommune - avtalekatalog

Hurdal kommune - avtalekatalog

Nannestad kommune - avtalekatalog

Nes kommune - avtalekatalog

Ullensaker kommune - avtalekatalog


Publisert: 21.03.2018 10:47
Sist endret: 16.01.2023 14:28