Postliste

Postliste

Hovedregelen etter offentleglova § 3 er at saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Opplysninger i det enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt vil bli unntatt fra offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest avsender/mottaker og eventuelt deler av teksten sladdet med ********. Ullensaker kommune har fokus på digitalisering. Postlisten kan derfor også inneholde dokumenter av eldre dato.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Slik søker du i postlistene:

  • Generelt søk i postlistene: Skriv inn søkeordet i feltet under, og klikk på Søk-knappen
  • Få opp elementer på en bestemt dato: Velg ønsket dato ved å klikke på kalenderen
  • For å få opp postlister for flere dager, velg ønsket datointervall og sett * i feltet søkestreng.
  • NB: ved søk over flere dager, er tekst i søkestrengen obligatorisk

NB! Du vil få treff kun 3 måneder tilbake i tid. Ønsker du innsyn i dokumenter eldre enn 3 måneder må du sende søknad om innsyn. Postlisten blir publisert 4 virkedager etter journalføring. 

Begjær eller bestill innsyn

 

Begjær eller bestill innsyn


Publisert: 08.06.2016 13:53
Sist endret: 14.06.2017 13:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?