Postliste

Postliste

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 3.

Hvis det er opplysninger i et enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jfr. offentleglova § 12.

Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i offentleglova kap. 3, og Forskrift til offentleglova av 17.10.2008.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftest Avs/Mot, og deler av teksten sladdet med ********.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Slik søker du i postlistene:

  • Generelt søk i postlistene: Skriv inn søkeordet i feltet under, og klikk på Søk-knappen
  • Få opp elementer på en bestemt dato: Velg ønsket dato ved å klikke på kalenderen
  • For å få opp postlister for flere dager, velg ønsket datointervall og sett * i feltet søkestreng.
  • NB: ved søk over flere dager, er tekst i søkestrengen obligatorisk

NB! Du vil få treff kun 3 måneder tilbake i tid. Ønsker du innsyn i dokumenter eldre enn 3 måneder må du sende søknad om innsyn. Postlisten blir publisert 4 virkedager etter journalføring. 

Bestill saksdokumenter

 

Bestill saksdokumenter


Publisert: 08.06.2016 13:53:21
Sist endret: 08.06.2016 13:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?