Ullensaker kommune samarbeider med organisasjonen Av-og-til om rusmiddelforebyggende arbeid. Av-og-til jobber for godt alkovett i situasjoner der alkohol utgjør en risiko eller kan være til ulempe for andre. Av-og-til oppfordrer, sammen med kommunen, foreldre til å engasjere seg og til å tørre å være en «kjip forelder». Foreldre er viktige, både som rollemodeller for hvordan man håndterer alkohol og som veiledere og grensesettere gjennom ungdomstiden. Det er viktig at foreldre tør å være tydelige på krav og forventninger til ungdommen. 

Filmer

Film - Tør du si ifra? 

Nyttige lenker

Ungdom og alkohol


Publisert: 24.06.2020 10:41
Sist endret: 03.11.2020 15:06