Bolig og tilskuddsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Husbanken: informasjon og søknadsskjema 

Kommunal bolig

Kommunale boliger kan tildeles personer/familier som er vanskeligstilte. Det vil si de som har problemer med selv å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Søknadskjema

Søknadskjemaet må printes og fylles ut. Skjemaet kan leveres i vår postkasse  utenfor rådhuset. 

Husk å legge ved dokumentasjon på inntektsforhold, boforhold og eventuelle helseopplysninger. 

For å kunne søke om kommunal bolig må du ha bodd i Ullensaker kommune i minimum 2 år. 

Startlån/boligfinansiering

For å få startlån/tilskudd i Ullensaker kommune må du ha bodd i kommunen i minimum 2 år.  Vi har opptil 4 ukers behandlingstid på søknader om startlån.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig.

 

Startlån

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

 

Tilskudd til etablering og tilpasning

Endring av husleien i de kommunale boligene fra 2019 (gjengs leie)

Kommunestyret i Ullensaker kommune har vedtatt at husleiene i de kommunale boligene skal økes til gjengs leie, tilnærmet markedsleie. Det er sendt ut informasjonsbrev om dette til alle som bor i kommunal bolig.

For å finne riktig leienivå på kommunens nærmere 500 boliger må kommunen vurdere hver enkelt bolig. Dette betyr at det blir hjemmebesøk i alle boligene. Dette hjemmebesøket vil foretas av takstmann og representant for Ullensaker kommune.

For de som har bodd tre år eller mer i sin kommunale bolig, vil husleieøkningen skje den 1.juni 2019. Dette gjelder også dem som har tidsubestemt leiekontrakt. For de som har treårskontrakter, vil husleieøkningen finne sted når de har bodd minst tre år i sin bolig.

Samtidig med at det blir innført gjengs leie, vil det bli innført en kommunal bostøtte i kommunen. Denne bostøtten vil ha en sosial profil og gjelde for husstander som har lav inntekt og som bor i kommunal bolig. Det vil komme mer informasjon om utformingen av den kommunale bostøtten og når det vil være mulig å søke om denne.

 


Publisert: 14.09.2016 10:47:12
Sist endret: 15.11.2016 15:14