Bolig og tilskuddsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Husbanken: informasjon og søknadsskjema 

Kommunal bolig

Kommunale boliger kan tildeles personer/familier som er vanskeligstilte. Det vil si de som har problemer med selv å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Søknadskjema

Søknadskjemaet må printes og fylles ut. Skjemaet kan leveres i vår postkasse  utenfor rådhuset. 

Husk å legge ved dokumentasjon på inntektsforhold, boforhold og eventuelle helseopplysninger. 

For å kunne søke om kommunal bolig må du ha bodd i Ullensaker kommune i minimum 2 år. 

Startlån/boligfinansiering

For å få startlån/tilskudd i Ullensaker kommune må du ha bodd i kommunen i minimum 2 år.  Vi har opptil 4 ukers behandlingstid på søknader om startlån.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig.

 

Startlån

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

 

Tilskudd til etablering og tilpasning

 


Publisert: 14.09.2016 10:47:12
Sist endret: 15.11.2016 15:14