Innhold

Hva slags hjelp kan jeg få?

  • Råd og veiledning
  • Individuelle samtaler
  • Søknad til poliklinisk behandling, langtidsbehandling eller legemiddelassistert behandling (LAR) innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Ettervernskurs i gruppe
  • Nettverksmøter
  • Billedterapi
  • Hasjavvenningsprogrammet (HAP)
  • Oppfølging av gravide rusmisbrukere
  • Pårørendekurs

Kommunen eller fastlege kan henvise deg til poliklinisk behandling, langtidsbehandling eller LAR.

De som har utfordringer med avhengighet til rus eller spill, og deres familier og pårørende. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen som mottas. I hovedsak tilbys hjelp til de over 18 år.

Send søknad eller henvisning til:

Ullensaker kommune,

Tildelingsenheten,

Postboks 470,

2051 Jessheim

Søknadsskjema

 

For spørsmål om tjenesten, ta kontakt med Rus og avhengighet på  telefon: 66 10 83 61.

Ring oss for en uforpliktende samtale. Vi har taushetsplikt.
 

Pris

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

Sjuern 

Sjuer ́n er et lavterskel helsetilbud for mennesker med store rusbelastninger som bor i Ullensaker kommune.
Her kan du komme uten avtale og få et varmt måltid, en enkel helsesjekk, hjelp til å få kontakt med øvrig hjelpeapparat og noen å snakke med.

ÅPNINGSTIDER

Alle hverdager unntatt onsdag 10:00 til 15:00

Telefon: 488 96 069

AV-OG-TIL Kommune

Ullensaker kommune samarbeider med organisasjonen Av-og-til om rusmiddelforebyggende arbeid. 

Les mer om dette arbeidet her


Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 07.07.2020 14:00