Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rus og avhengighet

Ønsker du hjelp på grunn av avhengighet av alkohol eller andre rusmidler? Familie og pårørende kan også ta kontakt.

Kommunen kan tilby deg
  • råd og veiledning
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • plass i institusjon
  • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål
Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til
  • poliklinisk rusbehandling
  • rusbehandling i institusjon
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 

Rusmiddelavhengige og deres familier og pårørende. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen du mottar.

Rus og avhengighet

Tlf: 66 10 83 61

Sjuer'n: 66 10 83 61/488 96 069

e-post: postmottak@ullensaker.no

Ring oss for en uforpliktende samtale. Vi har taushetsplikt.
Vi har tro på det enkelte menneske, og vil gjerne hjelpe deg.

Pris

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Aktuelle lover

 

Sjuern 

Sjuer ́n er et lavterskel helsetilbud for mennesker med store rusbelastninger som bor i Ullensaker kommune.
Her kan du komme uten avtale og få et varmt måltid, en enkel helsesjekk, hjelp til å få kontakt med øvrig hjelpeapparat og noen å snakke med.

ÅPNINGSTIDER

Alle hverdager unntatt onsdag 10:00 til 15:00

 


Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 15.11.2016 15:14