Innhold

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

For telefonnr og mail bruk " kontakt oss"  øverst på denne siden. 

Informasjon om helsestasjonene i kommunen finner du her


Publisert: 19.09.2016 11:06:19
Sist endret: 15.11.2016 15:14