Ullensakermodellen

Ullensakermodellen har som mål å sikre god inkludering i det norske samfunnet og i lokalmiljøet. Og å videreutvikle ferdigheter som gjør den enkelte flyktning i bedre stand til å klare seg selv.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Samarbeid med frivillig sektor og næringslivet har vært og er svært viktig for å sikre at flyktningene får et nettverk og en døråpner inn i lokalsamfunnet og arbeidslivet.

God inkludering er avhengig av at alle bidrar – fra politikere til den enkelte innbygger i kommunen. I Ullensaker kommune har vi et godt samarbeid med lokalsamfunnet gjennom frivilligheten og lokale bedrifter. Dette er et viktig suksesskriterie for at vi lykkes  med et godt inkluderingsarbeid.  

Fra 2016 har kommunen forankret bosetting- og inkluderingsarbeidet gjennom Ullensaker modellen. 


Publisert: 03.07.2017 13:40:43
Sist endret: 03.07.2017 13:40