Vi kan tilby

  • kartlegging av behov for syns og hørselshjelpemidler
  • utprøving og anskaffelse av hjelpemidler

For å kunne få hjelpemidler relatert til syn og hørsel fra NAV Hjelpemiddelsentral må nedsettelsen være dokumentert av øyelege eller hørselsspesialist og defineres som varig (over 2 år).

For synshjelpemidler er det et kriterium at synsnedsettelsen ikke kan rettes opp med vanlig brille/kontaktlinser eller operasjon. For å få innvilget enkelte hørselshjelpemidler kreves det også at det er gjort en hørselstest hos audiograf. En hørselsspesialist kan henvise pasienter til audiograf for testing. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning videre.

Søknad sendes til

Søknadsskjema fylles ut av deg selv, pårørende eller helsepersonell og sendes til 

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 


Publisert: 08.09.2022 12:36
Sist endret: 14.11.2023 08:39