Innhold

Korttidsleie

For å søke om tilfeldig leie kan man bruke elektronisk søknadskjema eller sende søknad på e- post til utleie@ullensaker.kommune.no 

Søknad om korttidsleie må foreligge minimum 10 dager før ønsket leiedato. For utleie til overnatting er søknadsfristen på minimum 30 dager før ønsket dato. Søknaden må inneholde type lag eller forening, sted, tid, dato og hvilket formål. Søknad med mangelfull informasjon vil ikke bli godkjent.

Søknad om korttidsleie av lokaler og anlegg 

Sesongleie

Søknad om sesongleie skal være skriftlig, og elektronisk søknadsskjema nederst under «Skjema» skal benyttes. Søknader om leie som rettes pr. telefon, brev og mail vil ikke bli behandlet.

Søknaden må sendes innen 1. mai inneværende år. Søknad etter denne dato vil ikke bli godkjent før etter at de andre søknadene er tildelt.

Andre spørsmål knyttet til utleie sendes på e- post til utleie@ullensaker.kommune.no.

Søknad om sesongleie av lokaler og anlegg 

Instrukser for leietakere

Priser

 Priser for utleie av kommunale formålsbygg

Leie av skolebygg

Leie av idrettsanlegg, flerbrukshaller, kunstgressbaner og friluftsområder

Flerbrukshaller

Utleieoversikt flerbrukshaller 

Kunstgressbaner

Kunstgressbanen i Jessheim Idrettspark og Skogmo skole

Utleieoversikt kunstgressbaner

Kunstgressbanen på Jessheim stadion

For leie kontakt: utleie@ullensaker.kommune.no 

Kunstgressbanen i Bakkedalen på Kløfta

For leie kontakt: Kløfta idrettslag v/daglig leder tlf. 40451755/ kil@klofta-il.no 

 

Andre idrettsanlegg

Terapibassenget på Gjestad bo- og aktivitetssenter, Jessheim

For leie kontakt:  Enheten rehabilitering, utredning og forebygging tlf. 66108000/ postmottak@ullensaker.kommune.no 

Raknehaugen, Sandvolleyballbane, Isbane

Raknehaugen, sandvolleyballbanen v/Nordbytjernet, og isbanen i Idrettsparken leies ut vederlagsfritt til skoler, barnehager, lag og foreninger. Utleie til kommersiell virksomhet tillates ikke. Isbanen i idrettsparken er åpen for allmenheten, utenom Ullensaker Issportklubb sine treningstider.

Søknad sendes  utleie@ullensaker.kommune.no

Livssynsnøytrale seremonirom

Lokaler som egner seg til livssynsnøytrale gravferder og seremonier.

Lokalene i oversikten nedenfor leies ut vederlagsfritt til kommunens innbyggere. For mer informasjon om lokalene og reservasjon, vennligst henvend deg via post@ullensaker.kirkene.net eller ta kontakt på tlf.: 66 10 81 46. 

Oversikt seremonirom 
StedAnt. plasserLydanleggPianoEgnet for rullestolbrukereToalettParkering

Furuseth menighetshus

Ca 80 stk.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ullensaker kapell

Ca 200 stk.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Furuseth kapell

Ca 80 stk.

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Hovin kapell

Ca 50 stk.

Nei

Ja

Nei

I kirken

Ja

Leie av private lokaler

I Ullensaker kommune er det også et godt utvalg av private velhus, grendehus, klubbhus og forsamlingshus til leie.

Jessheim
Kløfta
Borgen
Algarheim/Furuseth
Nordkisa
Mogreina
Gardermoen
Sand

Publisert: 02.11.2016 14:07:44
Sist endret: 13.06.2017 12:57