Innhold

Aktiviteter og arrangement

Mange arrangement og aktiviteter året rundt

KlovnI Ullensaker skjer det mye året rundt med bl.a. konserter, teater, sang, dans, idrett og friluftsliv. I tillegg har vi årlig Lokal Kulturuke, Folkehelseuka, Livsglededager, Barnas kulturdag, Litteraturfestival, Kulturminnedager, Ung Kultur Møtes (UKM) og mye mer.

Se her for oversikt

 

 

 

Attraksjoner

Fredsstjernen

FredsstjernenFredsstjernen, eller Keplerstjernen, ble utført av kunstneren Vebjørn Sand, og avduket nyttårsaften ved tusenårsskiftet. Den er Ullensakers ledestjerne bokstavelig talt, godt synlig som den er fra flere steder i kommunen og under innflygning til Oslo Lufthavn, Gardermoen. Les mer om Fredsstjernen

 

 

Fredede bygninger

Jessheim jernbanestasjonI Ullensaker er det 4 bygninger som er fredet: Skrivegarden på Hovin, Jessheim stasjon, Ullensaker prestegård og Vokterboligen på Dragvold. Les mer om de fredede bygningene.

 

Herredshuset

HerredshusetHerredshuset er en del av den gamle trehusbebyggelsen på Jessheim og er regulert til bevaring. Herredshuset er et stashus i nasjonalromantisk arkitektur som selv i dag beholder sin fremtredende funksjon som et av de mest markante bygg på Jessheim. Les mer om Herredshuset

 

Historiske Jessheim - blå skilt

Storgata på JessheimI forbindelse med bymarkeringen av Jessheim i 2012 ble det laget 18 skilt til kulturhistoriske eiendommer. Les mer om de kulturhistoriske skiltene på Jessheim

 

 

Istidslandskap og naturperler

Istidslandskap og naturperlerDet unike landskapet på Øvre Romerike forteller historien om nedsmeltingen av innlandsisen etter siste istid for 10 000 år siden. En slik landskapsdannelse må man i dag helt til Svalbard eller Grønland for å oppleve.

Dette istidslandskapet kan du i dag oppleve spor etter i åtte verneområder ved Gardermoen

  • Romerike landskapsvernområde
  • Nordbytjern landskapsvernområde
  • Aurmoen landskapsvernområde
  • Elstad landskapsvernområde
  • Svenskestutjern landskapsvernområde
  • Sandtjern naturreservat
  • Ljøgodttjern naturreservat
  • Nannestad Kappelangård naturreservat
Kirkene i Ullensaker

Ullensaker kirkeI Ullensaker ligger det 5 kirkebygninger: Ullensaker kirke, Furuset kirke, Hovin kirke, Mogreina kirke og Jessheim kirke. Les mer om kirkene

 

 

Kjerkestua ved Furuset kirke

Kjerkestua ved Furuseth kirkeKjerkestua er satt opp som arbeiderbolig på en av de fire Furusetgårdene som ligger i gårdsklynga rett sør for Furuset kirke. Les mer om Kjerkestua

 

 

Kløfta gamle skole

Kløfta gamle skoleKløfta gamle skole "Kogstadskolen" fra 1864 er en av de best bevarte av de gamle fastskolene i Ullensaker. Les mer om Kløfta gamle skole

 

 

Kultursti Kløfta

Kløfta kulturstiTursti fra Ullensaker kirke til Lautenbakken. Stien følger traséen til Den Wingerske Kongevei. Les mer om Kløfta kultursti

 

 

Kultursti Gjestad - Hovin

Kultursti Gjestad til Hovin

Fra Hovin skole til Raknehaugen er det satt opp flere informasjonsskilt om områdets svært betydningsfulle natur- og kulturhistorie. Kulturstien vil forlenges fra Raknehaugen til Gjestad via Gropavegen i løpet av våren 2017, slik at dette strekket av kulturstien sammenfaller med traséen til Pilegrimsleden. Les mer om Kultursti Gjestad - Hovin

Kultursti - Viking i Kisi

Viking i KisiViking i Kisi er en påbegynt kultursti i Kisa-området fra Algarheim til Nordkisa. Det legges opp til kulturhistoriske informasjonsskilt og annen tilrettelegging som rasteplass og gapahuk ved viktige kulturminner fra perioden yngre jernalder, særlig vikingtid (ca. 800-1030 e.Kr).

Skiltene forteller blant annet om vikingenes levesett, forestillingsverden og gravskikk. Foreløpig er det satt opp to skilt ved gravhaugene ved Brennivegen og Fonbekk på Algarheim.  Les mer om Viking i Kisi

Minnesmerker

Minnesmerke TrandumskogenI Ullensaker er det en rekke minnesmerker bl.a. ved Trandumskogen, Herredshuset, Risebro, Jessheim stasjon. Les mer om de ulike minnesmerkene

 

 

Pilgrimsleden

PilegrimsledenPilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av autentiske, historiske veier gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. Pilegrimsleden går også igjennom Ullensaker. Les mer om Pilegrimsleden i Ullensaker

 

Raknehaugen

RaknehaugenRaknehaugen er Nordens største gravhaug, 90 m i diameter og opprinnelig nesten 20 m høy. Ifølge sagnet skulle den romme en konge som var begravd mellom to hvite hester. Raknehaugen ligger på Sand i Ullensaker. Les mer om Raknehaugen

 

 

Sessvoll feriekoloni

Sessvoll feriekoloniSessvoll friluftsskole ble bygd som feriekolonianlegg for Oslo bys arbeiderbarn. I dag er det kun Sessvoll 1 som er i bruk av Oslo kommune til spesialskole. Les mer om Sessvoll feriekoloni

 

 

Trandumskogen

TrandumskogenUnder andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen i Ullensaker. 173 nordmenn, 15 russere og 6 briter ble henrettet og gravlagt i skogen. I dag er skogen et minnested for dem som mistet sine liv der. Les mer om Trandumskogen

 

Flere kulturminner

RydningsrøysI Ullensaker er det til nå kjent rundt 200 automatisk fredete kulturminner. De fleste av dem er gravhauger, men det er også en hel del lokaliteter knyttet opp til kullproduksjon. Vi finner også fangstgroper og eldre veifar i kommunen, samt flere steder med spor fra eldre dyrkede områder. 

På nettsiden til Akershus fylkeskommune finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Ullensaker de siste årene, og andre artikler om kulturminner i kommunen. Les mer om andre kulturminner i Ullensaker

 

 

Badeplasser

Nordbytjernet

NordbytjernetUllensakers mest populære badeplass er tilrettelagt med brygger og toaletter, og store arealer som er velegnet for soling. Tjernet er en naturperle som trekker mange mennesker på fine sommerdager. Porten inn og gangvegen er egnet for rullestol og barnevogn. Badetemperaturen kan sjekkes her

 

Ljøgottjernet

LjøgodttjernLigger ved Raknehaugen, Nordens største gravhaug. Tjernet er forholdsvis lite, med noe sandstrand og benker/sitteplasser. Det er en badeplass i sørenden av vannet nærmest vegen. Parkering ved Hovin skole.

 

 

Hersjøen

HersjøenEt attraktivt friområde, og Hersjøen er et populært badevann med badeplass ved campingplassen. Det er også et rikt fugle- og dyreliv med bl.a. ande- og vadefugler. Parkeringsmuligheter i nordenden av vannet ved Risebru, ved Mogreina skole og ved campingplassen.

 

Aurtjern

AurtjernAurtjern er en del av Aursmoen landskapsvernområder og ligger vest for Sessvoll. Her er det bademuligheter.

 

Stordammen på Borgen

Stordammen på BorgenFriområde med attraktiv badeplass. Følg tursti fra parkering ved Borgen skole.

 

 

 

Hvamsetertjern

HvamsetertjernBeliggende sørøst i Ullensaker i Holtmarka. Hvamsetertjern blir i sommerhalvåret brukt til bading og fisking. Ta av fra Rv 2 ved Ingjerdsmyr, og deretter første til venstre mot Wethalsgrenda. Fra det første skogholtet man kommer til, ved en bom og forbi speiderhytta, er det en halvannen kilometers spasertur inn til tjernet.

 

Friluftsliv

De geografiske forholdene i Ullensaker innbyr ikke til ett friluftsliv med klatring på de høyeste fjell, seiling på store hav eller vandring over store vidder. Friluftslivet i Ullensaker er derimot veldig godt egnet til kortere turer og de muligheter nærfriluftsliv gir. Det er flere fine området i kommunene som kan gi gode friluftsopplevelser.

Bålbrenning

Bålbrenning er forbudt i eller i nærheten av skog og annen mark uten kommunens tillatelse i tiden 15. april - 15. september. Forbudet gjelder generelt for aktivitet som kan forårsake brann, for eksempel bruk av engangsgriller på en slik måte at det gir fare for brann. Ullensaker kommune har vedtatt forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

For mer informasjon kan du også lese veiledning til forskrift om brannforebygging.

Bruk av friluftsområder - Allemannsretten

Allemannsretten regulerer bruken av friluftsområder i Norge og er regulert gjennom friluftsloven.

Hovedregelen i allemannsretten gir deg rett til å gå på ski eller til fots i utmark. I tillegg kan du raste, sykle, ri, bade, padle og ro. Dette gjelder både på privat og offentlig eid grunn. Når bakken er snødekt eller frosset, kan du også gå over innmark, med unntak av perioden mellom 30. april og 14. oktober.  Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter, og det er viktig å være klar over at alle rettighetene som allemannsretten gir, er begrenset.  All ferdes og opphold skal skje på rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur.

I henhold til friluftsloven er det lov å overnatte på samme sted i utmark i inntil to døgn sammenhengende.

Jakt og fiske

Det finnes flere muligheter for både jakt og fiske i Ullensaker.

Jegerprøve - Ullensaker jeger- og fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs vanligvis 2 ganger i året. Disse kursene blir annonsert både på nettsiden deres og i avisene. Kommunen er ansvarlig for å arrangere eksamen for kandidatene etter fullført kurs.

Småviltjakt i Ullensaker håndteres i all hovedsak gjennom Ullensaker Jeger – og Fiskeforening. Jaktkort kan kjøpes på inatur.no

Storviltjakt – Ullensaker grunneierlag  organiserer storviltjakt. Mer informasjon på grunneierlagets nettside.

Det finnes  fiskemuligheter i Leiravassdraget , Risa og i Hersjøen.

Den svartelistede planten vasspest er etablert i Hersjøen og Risa. For å hindre spredning av vasspest til andre vassdrag og innsjøer må utstyr (kano, fiskeutstyr, fottøy og andre redskaper/utstyr) vaskes og tørkes nøye før det brukes i andre vann.

Viltforvaltning

Viltforvaltningen er ganske kompleks og omfattende, så vi velger å henvise til  de mest sentrale reglene og forskriftene

Viltloven 

Forskrift om jakt- og fangsttider 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt (Hjorteviltforskriften)

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 

Lakse- og innlandsfisklova 

Skiløyper

Oppkjørte skiløyper

SkiløyperSkiløypene kjøres av Ullensaker kommune og frivillige lag og foreninger i kommunen.

 

 

Kart over skiløyper i Ullensaker:

Sykkelruter

Sykkelruter i Ullensaker

to på sykketurI 2009 ble det utarbeidet og utgitt et sykkelkart for Ullensaker kommune, og noen av de sentrale sykkelrutene er skiltet. Du kan få kartet ved å henvende seg til kommunens servicetorg på Rådhuset, bibliotekene eller Jessheim storsenter (informasjonen).

Det er utarbeidet egne sentrumskart for sykkel på Jessheim og Kløfta. Sentrumskartene er ikke trykket opp.

Nasjonal sykkelrute gjennom Ullensaker

skilt nasjonal sykkelruteStatens vegvesen har laget en sykkelrute gjennom Romerike. Ruten er merket med røde sykkelskilt og rute nr. 7. Ruten er en del av den nasjonale sykkelrute nr. 7, fra Oslo grense til Hedmark grense.

Gjennom Ullensaker går ruten på eksisterende gang- og sykkelveger og mindre trafikkerte bilveger.

I syd langs Lindebergvegen, Isingrudvegen, Kløfta, Ilevegen, Kongsvingervegen, via Ullensaker kirke, Myrhus, Randbydalsvegen,  Gystad, Gml. Algarheimsveg, Jessheim, Ringvegen, Trondheimsvegen, Mogreina, Sørbakkvegen, Risebru. Fra Risebru og nordover mot Eidsvoll kan to ruter velges, den ene går fra Risebru, Risebruvegen, Aurvegen, Eidsvoll grense.

Den andre går fra Risebru, Bondal bru, Vardekrysset, Dal stasjon.

Turtips

Nordbytjernet – Vestmoen

NordbytjernetNordbytjernet er ett av de flotteste friluftsområdene i Ullensaker med mange turmuligheter året rundt. Området rundt tjernet er tilrettelagt med turveg egnet for rullestol og barnevogn. Fra Nordbytjernet går det løyper i skogområdet Vestmoen, og videre til Olaløkka på Sand og Ringbanen på Gardermoen. Utgangspunkt fra parkeringsplasser ved Nordbytjernet og Idrettsparken.

Nordbytjernet er en dødisgrop og har et variert og spennende plante- og fugleliv. Her kan du observere både toppdykker, sivhøne og sothøne.

Skogstur til Hovinfjellet

Skilt hovinfjelletTil Hovinfjellet kan du gå eller sykle året rundt. Veien brøytes om vinteren og er en fin akebakke. Fra det høyeste punktet ser du flyplassen, Mistberget og Romeriksåsen. Fint bærterreng.

Ta av riksveg 179 ved jernbanebrua på Hauerseter, og følg veien mot skytebanen forbi Hauerseter Gård til bom. Herfra følger du bomveien mot Hovinfjellet.

Ønsker du en lengre tur?

Følg skilt mot Majorseter ved Hauerseter gård og videre ut på Sætrevegen. Her kan du ta turen videre mot Kopperud og Nordkisa, eller Dal og Mogreina. De aller sprekeste kan starte turen ved Dyreklinikken på Nordbymoen, og ta skogsveien til Hauerseter.

Holtmarka

HvamsetertjernOmrådet ligger sørøst i Ullensaker, mellom RV2 (Borgen) og Ormstad/Holt, og består for det meste av småkupert skogsterreng og vann. Holtmarka er et mye brukt turområde både sommer og vinter.

Ullensaker O-lag har opparbeidet en 5 km lang natursti fra Holtsætra til Holtfjellet. Her går det også en merket sti til den såkalte ”Røverskansen”, som i eldre tider var en bygdeborg. Hvamsætertjern brukes til bading og fisking, og ”Stomperudløypa” (skiløype) som går fra Sørum til Jessheim, går gjennom Holtfjellet.

Start turen fra privat skogsbilveg fra vest til Holtsætra (gode parkeringsmuligheter), kjerreveger fra øst og nord til Hvamsætertjern, private veger fra nord (Rolstad, Reierstad) inn mot Holtmarka.

Åsmarka (Borgen)

Stordammen i ÅsmarkaBørge-Borgere og Borgen Vel har merket tre turløyper av ulik lengde i Åsmarka.

Kart Åsmarka

 

 

Langelandsfjellet/ Jessheimmarka

JessheimmarkaLangelandsfjellet er ofte omtalt som Jessheimmarka, og består av området fra Langelandsfjellet i vest og Randbydalsvegen i øst, Skogmo/Fladbyseter i nord, og mot dyrka mark i sør.

Område har en lang rekke stier og kan by på variert terreng, samt lysløype. Det benyttes av både terrengsyklister og mosjonister i alle aldre. Speiderne har sin base i denne skogen, med bålplasser og mye aktivitet. Det er også O-lagsposter (mai-september) for turorientering i området.

Kart og turtips for 7 forskjellige løypealternativer finnes på oppslagstavla ved Allergot ungdomsskole, ved Teigen skytebane og ved inngangen til skogen fra Fladbyseter. Det henger også kart og turtips på Speiderhytta, ved enden av lysløypa og ved enden av Skogmoløypa. På vinteren kjøres det opp flotte skiløper, og det er servering på speiderhytta hver søndag fra januar til påske.

Ullensakervandring

Nordbytjernet broTa familien med på tur når det måtte passe! Start og innkomst går fra Esso On The Run i Ringvegen på Jessheim.

Det meste av løypene går i terrenget ved Nordbytjernet, men også andre steder rundt på Jessheim. Du kan gå 5 eller 10 km. All informasjon om marsjen ligger i en koffert hos Esso. Du kan også søke informasjon om løypene på Norges Folkesportforbunds hjemmeside www.folkesport.no. Startgebyr kr 15,-. 

Kulturhistorisk vandring i Jessheim by

Jessheim sentrumI forbindelse med bymarkeringen av Jessheim i 2012 ble det laget 18 skilt til kulturhistoriske eiendommer. Inviter med deg familie og venner – store og små – til historisk byvandring i Jessheim sentrum. 

Les mer om de kulturhistoriske skiltene på Jessheim

 

Kløfta Kultursti

Kløfta kulturstiKløfta Kultursti går fra Ullensaker kirke til Lautenbakken. Stien følger traséen til Den Wingerske Kongevei. Les mer om Kløfta kultursti

 

 

Kultursti Gjestad - Hovin

Kultursti Gjestad til HovinFra Hovin skole til Raknehaugen er det satt opp flere informasjonsskilt om områdets svært betydningsfulle natur- og kulturhistorie.

Kulturstien vil forlenges fra Raknehaugen til Gjestad via Gropavegen i løpet av våren 2017, slik at dette strekket av kulturstien sammenfaller med traséen til Pilegrimsleden. Les mer om Kultursti Gjestad - Hovin

Kultursti - Viking i Kisi

Fonbekk

Viking i Kisi er en påbegynt kultursti i Kisa-området fra Algarheim til Nordkisa. Det legges opp til kulturhistoriske informasjonsskilt og annen tilrettelegging som rasteplass og gapahuk ved viktige kulturminner fra perioden yngre jernalder, særlig vikingtid (ca. 800-1030 e.Kr).

Skiltene forteller blant annet om vikingenes levesett, forestillingsverden og gravskikk. Foreløpig er det satt opp to skilt ved gravhaugene ved Brennivegen og Fonbekk på Algarheim.  Les mer om Viking i Kisi

Kulturminner og attraksjoner

TrandumskogenUllensaker har en rekke kulturminner og attraksjoner som er verd å ta i nærmere øyesyn. Det enkelte kulturminne inngår nesten alltid i en større helhet med andre kulturminner og med landskapet omkring dem.

Alle typer landskap inneholder spor etter menneskenes bruk gjennom tidene. Samspillet mellom naturen og kulturen skaper grunnlag for opplevelser knyttet til friluftsliv.

  • Se oversikt øverst på denne siden for oversikt over attraksjoner i Ullensaker 
Turorientering i Ullensaker

O-postjakten

TurorienteringO-postjakten er et fritidstilbud i regi av Ullensaker Orienteringslag til alle som liker turer i skog og mark. Tilbudet gir deg en utmerket mulighet til å bli kjent i Ullensaker og nærliggende skogsterreng. O-postjakten er en aktivitet uten tidtaking, uten fastsatt start og mål, og uten faste turdager. O-postjakten er et tilbud til folk i alle aldre.

Fra mai til september henger det poster ute i terrenget i Ullensaker og nærliggende kommuner. De som benytter seg av stemplingskortene har muligheter til å få merke og diplom. 

Les  mer om O-postjakten

Turorientering for funksjonshemmede

Har du en funksjonsnedsettelse og har lyst til å oppleve friluftslivet i ditt nærmiljø, i parker eller i skogen? Da er turorientering noe for deg. Vi inviterer alle funksjonshemmede til å bli med på en landsdekkende konkurranse med flotte uttrekkspremier fra Silva og Nordic Choice hotels. 

 

Stolpejakten

stolpejaktenStolpejakten Ullensaker et et gratis lavterskeltilbud for å få folk i fysisk aktivitet. Les mer om Stolpejakten

 

 

Turtips i Akershus

TurgåingVisste du at det finnes 730 km med blåmerkede stier i Akershus fylke?

At Akershus byr på utrolig varierte turmuligheter, både kyststier og luftige utsiktspunkt, gammel skog og åpent kulturlandskap?

Visste du at det finnes ti ubetjente DNT-hytter i Akershus, som kan benyttes med DNTs standard-nøkkel? 

Turistforeningen har laget et hefte som beskriver noen av de uendelig mange turmulighetene i Akershus fylke.

Museer

Forsvarets flysamling

FlyFlysamlingen på Gardermoen er en del av Forsvarets museer. Museumsbygget, som sto ferdig i 2000, er formet som en hestesko, og er på ca. 10 tusen kvadratmeter. 

Flysamlingen formidler gjennom sin unike utstilling over 100 år med militær luftfartshistorie. Les mer om Forsvarets flysamling

NB! For tiden er flysamlingen stengt. 

SAS museet

flyFlysimulator og utstillinger med uniformer, polarflyvning og teknisk utstyr. Utkikkstårnet er åpent samtidig med museets åpningstider. Utkikksplatformen er åpen alle dager, hele døgnet, hele året. Les mer om SAS- museet

Ullensaker museum

Ullensaker museumUllensaker museum holder til på Gardermoen, ved en av Norges eldste ekserserplasser, Lilleplassen, anlagt i 1740. Her er det omvisninger, utstillinger og arrangementer. Les mer om Ullensaker museum

 

 


Publisert: 02.11.2016 17:06:41
Sist endret: 13.06.2017 13:01