Innhold

Jessheim stasjon Hovedbygningen er fra 1908 og ble tegnet av arkitekt Henrik Bull. Den opprinnelige stasjonsbygningen fra hovedbanens åpning 1. september 1854, brant i 1904.

 

 

Skrivegarden på HovinSkrivergarden ble bygget som sorenskrivergard i 1770 og ligger ved innkjøringen til Hovin kirke. Garden er i privat eie og representerer viktig historie. Både bygninger og hageanlegg restaureres samarbeid med riksantikvar og fylkeskonservator.

Dagens eiere fikk Ullensaker kommunes kulturvernpris i 2006 for sitt bevaringsarbeid. Fra gardens historie er sorenskriver Johan Korens hustru (d. 1815) sine dagbøker ”Moer Korens Dagbøker” kjent for mange.

Ullensaker prestegård

Ullensaker prestegårdGården ble bygget i 1826. Den gamle, opprinnelige prestegården lå noe tilbaketrukket i forhold til dagens beliggenhet. Henrik Wergeland var glad i gården og besøkte den ofte. Foto: Norsk folkemuseum

 

Vokterboligen på DragvoldVokterboligen ligger ved Dragvoldporten mellom Jessheim og Kløfta, ved Hovedbanen og Riksveg 50. Vokterboligen med uthus er fra Jernbanens åpning i 1854. Boligen ble renovert i 2006.

 

Hva betyr fredning?

Fredning er et kvalitetsstempel og er den strengeste formen for vern. Når et byggverk eller et miljø fredes, er det fordi det har betydning for hele nasjonen, og fordi det har unike kvaliteter som må sikres en forutsigbar framtid. 

Les mer om dette på Riksantikvarens nettside

 


Publisert: 25.11.2016 14:52:18
Sist endret: 13.06.2017 13:05