Innhold

Kulturhistorisk vandring

Kultursti Gjestad HovinFra Hovin skole til Raknehaugen er det satt opp flere informasjonsskilt om områdets svært betydningsfulle natur- og kulturhistorie. Kulturstien vil forlenges fra Raknehaugen til Gjestad via Gropavegen i løpet av våren 2017, slik at dette strekket av kulturstien sammenfaller med traséen til Pilegrimsleden.

Den ferdigstilte kulturstien vil blant annet fortelle om Raknehaugen, gravskikk, gårds- og bosettingshistorie, samferdselshistorie, kvartærgeologi (istidsgeologi) og mammutfunn.

Vegbeskrivelse 

Du kan gå kulturstien fra begge kanter, og det er parkeringsmuligheter både på Gjestad bo- og aktivitetssenter, Dølivegen 3 på Jessheim og Hovin skole, Krokfossvegen 32 på Sand.

Fra Gjestad følger du den gamle hulvegen Gropavegen til denne treffer Haug allé, ta deretter av mot vest. Følg Haug allé gjennom tunet på Haug gård og videre vestover, ned hulvegen Haugsgutua til Raknehaugen. Herfra følger du Ljøgodtvegen mot Hovin skole. 

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Raknehaugens venner, Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune.

 


Publisert: 06.01.2017 09:25:43
Sist endret: 13.06.2017 13:07