Innhold

Boligbyggeprogrammet er under rullering, se FSK-sak 29/17. Høringsfrist for innspill var 9.4.2017.

 

Gjeldende boligbyggeprogram

Boligbyggeprogram for 2016 - 2030 ble vedtatt av Kommunestyret den 10.05.2016.

Boligbyggeprogram 2016-2030

Vedtak av boligbyggeprogram 2016-2030

For mer informasjon kan du ta kontakt med enhet for plan og næring ved rådgiver Kirsten Marie Sødal eller plan- og næringssjef Åge Vebostad på telefon 66 10 80 00 eller på e-post postmottak@ullensaker.kommune.no


Publisert: 15.11.2016 14:34:01
Sist endret: 15.11.2016 14:34