Innhold

Konkurranse

Julekalenderen er en konkurranse for alle som ønsker å delta. Hver dag kommer det et spørsmål. Svaret kan du sende til jul@ullensaker.kommune.no eller som kommentar på spørsmålet på Facebook. Dermed er du med i trekningen av et gavekort på Jessheimbadet som skal stå ferdig i februar. Vinnerne blir kontaktet direkte og gavekortene sendes ut i posten i januar. Du kan svare helt frem til kl.00.00 på dagen for luken. Deretter er tiden ute og spørsmålet i neste luke gjelder.

Lykke til!

Julekalender 2020

2020 har vært et annerledes år. I vår digitale julekalender vil vi hylle mennesker som har jobbet hardt og fått livene endret dramatisk. Julekalenderen tar et tilbakeblikk på annerledesåret, og med et håpefullt blikk inn i fremtiden! Vi møter mennesker som representerer noen arbeidsplasser hver dag, og vi hyller engasjementet og stå-på-viljen. 

1. Luke - Rådmannen åpner julekalender - FILM

 • Riktig svar er 12. mars. 
 • Vinneren ble: Emma Josefine Øversjøen

2. Luke - Teststasjon - FILM

 • Riktig svar var ved Helseshuset/legevakten 
 • Vinneren ble: Henriette Frank 

3. Luke - Kulturskolen - FILM

 • Svaret var Sound of music
 • Vinneren ble: Pia Mari Moen

4. Luke - Butikkansatte - FILM

 • Svaret var live-shopping
 • Vinneren ble: Sanja Delalic

5. Luke - Psykisk helseteam - FILM

 • Svaret var Østafor
 • Vinneren ble: Margareth Aase

6. Luke - kommuneoverlegen - FILM

 • Svaret var JA
 • Vinneren ble: Eva Korsmo Herseth

7. Luke - Sentralvaskeri og renhold - FILM

 • Svaret var 800-900 ansatte 
 • Vinneren ble: Vibeke Løkken 

8. Luke -  Renovasjon - FILM

 • Svaret var lørdager
 • Vinneren ble: Marit Elisabeth Bratbakken

9. Luke - Demensrådgivere og Bo- og aktivitetssenter -FILM

 • Svaret var Gjestadtunet
 • Vinneren ble: Tone Welin Pettersen

10. Luke - Hjemmesykepleien - FILM

 • Svaret var ja
 • Vinenren ble: Solveig Byrbotten

11. Luke - Beredskapskoordinator - FILM

 • Svaret var 6. november
 • Vinneren ble: Aina Sierra 

12. Luke - Senterledelsen - FILM

 • Svaret var 1000 ansatte
 • Vinneren ble: Line Korstadhagen

13. Luke - Smittesporingsteamet - FLM

 • Riktig svar var 100-150 samtaler
 • Vinneren ble Camilla Vilbo Sørum

14. Luke -  Legevakten - FILM

 • Riktig svar var å ringe først
 • Vinneren ble: Jørn Gilberg

15. Luke - Lærere - FILM

 • Riktig svar var teams
 • Vinneren ble: Ingun Aulom

16. Luke - Karantenehotell - FILM

 • Riktig svar var grensepoliti
 • Vinneren ble: Lisa Engen

17. Luke - Konferansehotell - FILM

 • Riktig svar var hjemmekontor på hotellet
 • Vinneren ble: Tove Haseth Løchsen

18. Luke - Jessheimbadet - FILM

 • Riktig svar var Aktivitetsvegen eller ved is- og flerbrukshallen
 • Vinneren ble: Michaela Czakoova Sousa

19. Luke - Turlaget - FILM

 • Riktig svar var Turbo 
 • Vinneren ble Unni Kloppen

20. Luke - Teststasjonen på OSL - FILM

 • Riktig svar var ca 1100 tester 
 • Vinneren ble: Kari Holm Larsson

21. Luke - Barnehageansatte - FILM

 • Riktig svar var vaske hender, holde avstand og holde seg hjemme hvis man er syk
 • Vinneren ble: Zeljka Paulenko

22. Luke - OSL - FILM 

 • Riktig svar var OSL 
 • Vinneren ble: Kristin Brusveen Lystad 

23. Luke - Frivilligsentralen - FILM

 •  Riktig svar var hverdager mellom 8-14
 • Vinneren ble Ole H. Skolt

24. Luke - Ordførers julehilsen - FILM

Julekalender 2019

1. Luke i julekalender

Rådmann Rune Hallingstad

Spørsmål: Rådmann Rune Hallingstad er glad i å gå på ski, I Ullensaker liker han best å gå på Hovin på Sand. Dagens spørsmål er hvor mange km med løyper Ullensaker kommune kjører opp hver vinter?  

Svar: Totalt er det 19-20 mil med preparerte løyper.

Foto: Rune Hallingstad

 

 

2. Luke i julekalender

barnehagebarn som sykler

Spørsmål: Hvor mange barnehager har vi i Ullensaker i dag? 

Svar: 45 barnehager totalt

 

 

 

 

 

 

3. Luke i julekalender

familieteam

Spørsmål: En gang i uken har vårt familieteam åpen time, hvilken dag og klokkeslett er dette? 

Svar: Tirsdager 16:00 til 18:00

 

 

 

 

4. Luke i julekalender

Rundhaugen

Spørsmål: Hvor ligger Rundhaugen - den nest største gravhaugen i Ullensaker etter Raknehaugen?

Svar: Rundhaugen ligger nord for Nordkisa ved gården Vestenga. Arkeologene diskuterer om Rundhaugen egentlig er en gravhaug eller en eller en sandavsetning fra vikingtiden. Det skal ha blitt gjennomført arkeologiske undersøkelser her på 1920-tallet, men det er ikke rapportert om funn. Det ligger også en mindre gravhaugen ved siden av Rundhaugen. Rundhaugen er et fint turmål, med gapahuk og infoskilt.

Foto: Emil Kjos Sollie

5. Luke i julekalender

Frivillighetens hus

Spørsmål: Hvor mange arrangement ble arrangert gjennom Frivilligsentralen i 2018?

Svar: 400

Frivillighetens hus
Foto: Iselinn Næss, Ullensaker kommune

 

 

6. Luke i julekalender

rensepark Nordbytjernet

Spørsmål: Hva heter renseparken/bekken som ligger ved Nordbytjernet og renser overvann fra Jessheim for bakterier før det renner ut i Nordbytjernet? 

Svar: Måsabekken rensepark

Foto: Kjersti Dybendal

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Luke i julekalender

Gatekunsten av Erik Nes Christiansen

Spørsmål: Hvor finner du gatekunsten fra Eric Ness Christiansen?

Svar: Undergangen i Henrik Bulls veg 

Foto: Sara Marie Vollset

 

 

 

8. Luke i julekalender

mann og gutt

Spørsmål: Vi trenger stadig flere besøkshjem, støttekontakter og fritidskontakter for å hjelpe flere barn og unge i kommunen vår. Vi har en epostadresse du kan henvende deg til dersom du kunne tenke deg å bidra i dette viktige arbeidet. Hva er epostadressen?

Svar: bidra@ullensaker.kommune.no

Foto: Vigdis Bærum, Ullensaker kommune

 

 

9. Luke i julekalender

Blid liten nissebaby ønsker alle velkommen til språkkafé!

Spørsmål: Hvem kan delta på Språkkaféen?

Svar: Alle

Blid liten nissebaby ønsker alle velkommen til språkkafé! 
Foto: Siri Wolland, Ullensaker kommune

 

 

 

10. Luke i julekalender

bilde av skiutstyr

Spørsmål: Hvor finner du BUA hvor du kan låne gratis sport- og fritidsutstyr helt gratis?

Svar: I Jessheim Is- og flerbrukshall som ligger på Gystadmarka.

BUA Ullensaker
Foto: Ullensaker kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Luke i julekalender

gutt med VR briller

Spørsmål: VR betyr Virtual Reality. Hva skal skolens elever bruke det til?

Svar: VR teknologien skal gi elevene trening i å gi livreddende førstehjelp.

Gystadmarka ungdomsskole var på besøk hos utvikleren av VR-teknologien, Making view, på Hamar

 

 

12. Luke i julekalender

bankbygget Jessheim

Spørsmål: Hva heter arkitekten som tegnet Bankbygget og Villa Sole på Jessheim?

Svar: Kristian Biong (1870-1959).

Kristian Biong var i sin tid en av landets fremste arkitekter. Han har tegnet en rekke private og offentlige bygg som Blakstad Asyl, Grefsen og Ris høyere skoler, Den norske Creditbank i Oslo og kongevillaen på Voksenkollen. Biong var dessuten broren til Finn Ruud, som eide garveri i Kverndalen og var byggherren til Villa Sole.

Ullensaker sparebank

13. Luke i julekalender

Film  

Spørsmål: Hva skal du gjøre med ribbefettet? 

Svar: Se film

14. Luke i julekalender

Ungdom som danser

Spørsmål: Ullensaker har en av Norges største «Ung Kultur Møtes», og i 2020 blir fylkesfestivalen avholdt i Ullensaker kulturhus. Hvilke datoer arrangeres UKM Akershus fylkesfestival på Jessheim? 

Svar: 8. - 10. mai

Foto: UKM Akershus

 

 

15. Luke i julekalender

vinterbilde med sykkel foranSpørsmål: Hvor mange vintersyklistpakker delte vi ut i vinter i samarbeid med Statens vegvesen og XXL Jessheim?

Svar: 111

Foto: Ullensaker kommune

 

 

16. Luke i julekalender

pengerSpørsmål: Hvor kan du registrere/endre ditt bankkontonummer for utbetaling av skattepenger?

Svar: www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/endre-kontonummer

Foto: Siri Wolland, Ullensaker kommune

 

 

 

 

17. Luke i julekalender

bilde av husSpørsmål: I år samlet vi alle støtte og veiledningstjenester for skole og barnehage i et senter, hva er navnet på dette senteret?

Svar: Pedagogisk senter 

Foto: Ullensaker kommune

 

 

 

 

18. Luke i julekalender

Ullensaker kirkeSpørsmål: Området rundt Ullensaker kirke har vært kirkested i mange hundreår. Hvor mange kirker har stått på stedet før «Romeriksdomen» ble bygget i 1958?

Svar: 3 

«Romeriksdomen», tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, er den fjerde kjente kirken bygget på omtrent samme sted. På gården Ullinshof ca. 200 m mot nordøst ruvet gjennom middelalderen en stor steinkirke vigslet rundt 1190. Kirken var viet Olav den Hellige og mye besøkt av pilegrimer.

Da steinkirken ble tatt av et leirras i 1490 ble det bygget en stavkirke, som igjen ble erstattet med en tømret korskirke i 1769. Denne ble truffet av lynet og brant ned i 1952.

I nye Ullensaker kirke er fortid og nåtid bundet sammen gjennom kunst og arkitektur, og kirken har interiør fra alle de tre tidligere kirkene. Smijernsarbeidene på hoveddøren, inkludert den unike dørringen med inngraverte sølvtråder, er fra Ullinshof middelalderkirke. Også kirkeklokken og døpefonten i kleberstein ble berget fra steinkirken under leirraset. I tillegg har kirken en altertavle i barokkstil fra 1633 og en prekestol fra 1649.

Foto: Hans A. Rosbach, Wikimedia commons

19. Luke i julekalender

pakkerSpørsmål: Hvor skal gavepapiret kastes? 

Svar: Restavfallet

Foto: Øras

 

 

20. Luke i julekalender

Ullensaker helsestasjon GjestadSpørsmål: Ullensaker helsestasjon Gjestad holder til i Ringvegen 65 på Jessheim. Hvilke tjenester finner du her?

Film

Svar: Helsestasjon for ungdom, jordmor, ernæringsfysiolog, smittevern og migrasjonshelsetjenesten.

Foto/film: Siri Wolland, Ullensaker kommune

 

 

21. Luke i julekalender

John Jørgen Støa, leder Ullensaker kulturhusSpørsmål: John Jørgen Støa er leder for Ullensaker Kulturhus. Her står han i kulturhusets største sal. Hva heter salen?

Svar: Kong Rakne

Foto: Lisbeth Andresen

 

 

22. Luke i julekalender

Nordbytjernet Spørsmål: Hvilket stemningsfullt arrangement i høst samlet rundt 1500 mennesker på Nordbytjernet?

Svar: Lysvandring med kulturelle innslag fra lokale kulturaktører.

Foto: Hanne Terese Støverud

 

 

 

23. Luke i julekalender

Spørsmål: Hvor skal det nye møtestedet for ungdom være?

Film

Svar: I kjelleren på Rådhuset

24. Luke i julekalender

Julehilsen fra ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher 

Riktig god jul fra alle oss i Ullensaker kommune! 

 

Julekalender 2018

1. Luke i julekalender - Film

Riktig svar var Kari. 

2. Luke i julekalender - Film

Alle innspill som ble sendt inn ble med i trekningen av vinneren.

3. Luke i julekalender - Film

Riktig svar var 4. desember.

4. Luke i julekalender - Film 

Riktig svar er kun tiss, bæsj og dopapir.  

5. Luke i julekalender - Film

Riktig svar var 4, det finnes 4 kommunale ungdomsskoler i Ullensaker. 

6. Luke i julekalender - Film

Riktig svar var 80 000 - 100 000 mennesker!

7. Luke i julekalender - Film

Riktig svar var ca 190 km. 

8. Luke i julekalender - Film

Riktig svar var JA 

9. Luke i julekalender - Film

 

10. Luke i julekalender - Film

Svaret var for å forhindre at avfall faller ut i sortering.

11. Luke i julekalender - Film

Riktig svar er 9. september 2019.

12. Luke i julekalender - Film 

Riktig svar var så mange alternativer men blant annet som vinner svarte: Klatre, løpe, leke, spille ulike varianter av ball, trene balanse, styrke og utholdenhet, sitte, ligge, gå, hoppe og stå, samles og være med venner og kjente, og forhåpentligvis kunne møte og bli kjent med noen nye.

13. Luke i  julekalender - Film

Riktig svar var Ungdom som bor eller oppholder seg i kommunen og er mellom 13 og 25 år.

14. Luke i julekalender - Film 

Riktig svar var ca 500

15. Luke i julekalender - Film

Riktig svar var 116117

16. Luke i julekalender - Film 

Riktig svar var 1998 

17. Luke i julekalender - Film

Riktig svar var desember 2020 

18. Luke i julekalender - Film

Svaret var ca en halv meter

19. Luke i julekalender - Film 

Riktig svar er Pakkhuset på Dampsagtomta.

20. Luke i julekalender - Film

Riktig svar er Fra 8 klasse til du fyller 18 år.

21. Luke i julekalender - Film

Riktig svar var hjemmesiden vår og facebook. 

22. Luke i julekalender - Film

Riktig svar på denne luken var tre. Det er tre kinosaler i Ullensaker kino. 

23. Luke i julekalender - Film

Riktig svar på denne luken er 24. januar. 

24. Luke i julekalender - Film 

Riktig god jul fra alle oss i Ullensaker kommune! 

 

Julekalender 2017 

1. Luke i julekalenderen - Film 

2. Luke i julekalenderen - Film  

3. Luke i julekalenderen - Film 

4. Luke i julekalenderen - Film 

5. Luke i julekalenderen - Film

6. Luke i julekalenderen - Film 

7. Luke i julekalenderen - Film

8. Luke i julekalenderen - Film 

9. Luke i julekalenderen - Film

10.Luke i julekalenderen - Film

11.Luke i julekalenderen - Film

12.Luke i julekalenderen - Film

13.Luke i julekalenderen - Film

14.Luke i julekalenderen - Film

15.Luke i julekalenderen - Film

16.Luke i julekalenderen - Film

17.Luke i julekalenderen - Film

18.Luke i julekalenderen - Film

19.Luke i julekalenderen - Film

20.Luke i julekalenderen - Film

21.Luke i julekalenderen - Film

22.Luke i julekalenderen - Film

23.Luke i julekalenderen - Film

24.Luke i julekalenderen - Film


Publisert: 23.12.2017 07:00:00
Sist endret: 25.06.2021 08:52