Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunale eiendomsgebyr

Ullensaker kommune fakturer sine innbyggere for kommunale eiendomsgebyr (kommunale avgifter) 2 ganger i året.

Det du som innbygger betaler for er er vann, avløp, renovasjon og feiertjenester. Prisen på disse tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at vi ikke krever mer i betaling enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten.   

Her finner du årets priser for alle kommunens tjenester

Av flere årsaker ble det for flere en økning av årsgebyr fra 2018. Du kan lese mer om dette her

 

Faktura, forfall og inkassovarsel

Fakturaen kommer ut i august måned og i februar med forfall 14 dager frem i tid. Forfall er 20.september og 20.mars -  dersom du får inkassovarsel selv om du har betalt fakturaen så er det fordi du har betalt etter forfall.  

Inkassovarsel sendes ut inkassovarsel ca 20 dager etter forfall. 

Har du spørsmål til fakturaen?

Vi ber om at du sender en skriftlig henvendelse til oss der du beskriver det du lurer på.
Henvendelsen sender du til:
E-post: gebyrer@ullensaker.kommune.no
Eller: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim

Merk henvendelsen med
• Kundenummer (du finner det på fakturaen)
• Adresse, og gjerne gnr og bnr for eiendommen fakturaen gjelder
• Hvem du er og hvor svaret skal sendes

Vi trenger litt tid til å finne nødvendige opplysninger for din eiendom. Det kan være mange som har spørsmål, slik at det kan ta noe tid for oss å få svart alle. Vi svarer så fort vi kan, men ber deg uansett betale fakturaen innen forfallsdato. Viser det seg at det gjort en feil, vil dette bli rettet på neste faktura.

 


Publisert: 17.08.2018 13:35:02
Sist endret: 17.08.2018 13:35