Om kommunen

Ullensaker kommune er en av de kommunene i Norge som vokser raskest.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontakt oss

For å komme i kontakt med noen som jobber hos oss søk ved å trykke på lenken:

Søk på ansatt, funksjon eller stilling her

Søk etter funksjon, avdeling eller person. Du vil ikke få treff på personer som jobber på skoler, barnehager og våre bo og aktivitetssenter. For å kontakte en skole, barnehage eller et bo- og aktivitetssenter kan du ringe direkte til dem. Du finner kontaktinformasjon til hver enkelt på deres sider her:

Skolene

Barnehagene 

Bo- og aktivitetssentre

Åpningstider og kontaktinformasjon

08:30 - 15:00

66 10 80 00 (sentralbord)

E-post
postmottak@ullensaker.kommune.no 

Postadresse

Postboks 470, 2051 Jessheim

Byggesak

Oppmøte onsdag kl. 12.00-15.00. 

I Juli er det ikke åpen byggesaksvakt. Da må du kontakte saksbehandler direkte og avtale møte ved behov.

Send mail til byggesak@ullensaker.kommune.no 

Skal du besøke Rådhuset?

Vi holder til på Furusethgata 12, 2050 Jessheim

Rådhuset har felles inngang med kulturhus og kino, fra Furusethgata.

Registrering 

Dersom du har en avtale på Rådhuset kan du registrere deg inn på automaten i servicetorget, den du har avtale med vil da få beskjed om at du har kommet. Vedkommende vil da hente deg i servicetorget. 

Parkering

Besøkende til Rådhuset og kulturhuset kan benytte parkeringsplassene på taket av parkeringshuset "Ormen Lange", bak Rådhuset, sammen med besøkende til Jessheim Storsenter. Ved parkering her, må de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser følges. Det er gratis parkering i angitte timer mot gyldig parkeringsbillett, deretter mot betaling. Manglende parkeringsbillett kan føre til at det blir ilagt kontrollavgift.

Om kommunen

Vekstkommunen – tilgjengelighet, attraktiv og handlekraftig.

Ullensaker kommune opplever en sterk befolkningsvekst. Kommunen vokser med nesten 1000 innbyggere i året og har nå ca 35000 innbyggere. Befolkningsveksten stille store krav til utvikling for å kunne ivareta gode tjenester også i fremtiden, og det jobbes kontinuerlig med å gjøre kommunen enda mer attraktiv. 

Kommunens beliggenhet 

Kommunen ligger ca 25 km nordøst for Oslo, på Øvre Romerike. Jessheim er kommunesenter og regionsenter på Øvre Romerike. Jessheim fikk bystatus 11. juni 2012. Kommunen har flere tettsteder; Kløfta, Nordkisa, Borgen, Algarheim, Mogreina og Sand. Kommunen utvikler trygge og godt integrerte tettsteder som stimulerer til fysisk og kulturell aktivitet, og en aktiv helsefremmende livsstil der alle innbyggere gis mulighet til å være aktive samfunnsdeltagere. Ullensaker kommune har et bredt boligtilbud med god kvalitet og gode bomiljøer, der kultur-, idretts- og organisasjonsliv skaper aktivitet, opplevelser, trivsel, mangfold, tilhørighet og identitet. 

Vertskommune for Oslo Lufthavn Gardermoen

Kommunen er vertskap for Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette gir kommunen utfordringer og har medført en rivende utvikling av både boligbygging og næringsetableringer. Tidligere var forsvaret og landbruket de viktigste arbeidsplassene. Nå er det flyplassen, handel, hotell/konferanse og transport/logistikk som dominerer i næringslivet. 

For presse

Statistikk

Planer

Politisk organisering

Årsmeldinger

Kontaktinformasjon elektronisk samhandling PLO

Kommunene på Øvre Romerike har elektronisk forsendelse og mottak av dokumenter og meldinger. Dette inkluderer epikriser, kliniske henvisninger, pleie og omsorgsmeldinger, mottak av svarmeldinger fra laboratorier og røntgen, ulike meldinger til Nav, Reseptformidler, Sysvak osv.

Våre systemer kommuniserer med fastleger, private aktører, stat, fylkeskommune og ulike helseforetak fra pleie og omsorg, legevakt, fengsel og helsestasjonene. Kommunene har Felles Forvaltning for sine dataløsninger, lokalisert i ett interkommunalt samarbeid ved Digitale Gardermoen (DGI). 

For akutt eller planlagt nedetid:

Ta gjerne kontakt med Felles Forvaltning dersom:    

  • Dere har et lengre driftsavbrudd
  • Det ikke er noen EDI-kommunikasjon
  • Dere bytter virksomhetssertifikat
  • Dere bytter journalsystem
  • Det er endring på personell på legekontoret
  • Dere har spørsmål vedrørende samarbeidsavtaler, rutiner eller versjon på meldingstyper

Epost: meldingsansvarlig@dgi.no 

Telefon: 64 00 90 00 (be om Felles Forvaltning Helse og Omsorg(FFHO))

Tidspunkt kontaktpunkt er tilgjengelig 
Alle hverdager: kl.08.00 – 15.30


Publisert: 15.11.2016 21:53:39
Sist endret: 11.10.2017 12:15