Innhold

Kommunestyret vedtok den 23.03.21 (KST-sak 19/21) ny planstrategi for Ullensaker kommune for perioden 2021-2024.

Planstrategien viser kommunens prioritering av planoppgaver i kommunestyreperioden. Kommunen har utarbeidet et oversiktsdokument for folkehelse som er lagt til grunn for prioriteringene, dette følger som vedlegg til ny planstrategi.

Dokumentene kan leses ved å klikke på lenkene under:

Spørsmål om planstrategien kan rettes til plan og næring ved kst. avd. leder/kommuneplanlegger Anne Catherine Ekroll tel. 41 63 75 91. For spørsmål om oversiktsdokument for folkehelse kan folkehelsekoordinator Grethe Frank Strand kontaktes på tlf. 41 50 01 70.  

 

 


Publisert: 13.10.2016 13:49:08
Sist endret: 01.07.2021 14:37