Kemneren i Ullensaker, Nes og Gjerdrum

Nå flytter Kemnerkontoret til Skatteetaten. Det betyr at dersom du skal snakke med Kemnerkontoret må fra fra 1.november henvende deg til Skatteetaten.

Henvendelser rettes til Skatteetaten på nett hvor du kan avtale møte, chatte eller ringe.

Fra 1.november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgaven som kommunen har i dag. Oppgaver som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto/- saldoutskrift for skatt og avgifter.

 


Publisert: 17.11.2016 08:53
Sist endret: 30.10.2020 10:13