Innhold

Valgstyrets møteprotokoll

Her er møteprotokollen 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Kommunestyret i Ullensaker kommune vedtok i møtet 23. oktober 2018 at kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal holdes over 2 dager, søndag 08. september og mandag 09. september 2019. (PS 100/18).

Valginformasjon finnes på www.valg.no

Her følger utfyllende informasjon vedr. Kommunestyrevalget 2019:

Kunngjøringer

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn:

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Ullensaker rådhus og på Kløfta bibliotek fra ca. 15.07.19. I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett, jf. Valgloven § 2-2:

For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Du skal stå i manntall i den kommunen du har folkeregistret adresse. Dersom du har flyttet og ikke meldt endring av adresse før 30. juni i år, står du folkeregistret i din forrige kommune og kan stemme der på valgdagen. 

Dersom du er i tvil om du står i manntallslisten, kan du sjekke listen hos oss.

Her finner du valglister og kandidater for alle kommuner og fylker i Norge

 

Dato

Jessheim Rådhus

Kløfta bibliotek

Fredag

23. august

kl.10.00 – 18.00

Stengt

Lørdag

24. august

kl.10.00 – 16.00

kl.11.00 – 14.00

 

Mandag

 

26. august

 

kl.09.00 – 18.00

 

kl.11.00 – 18.00

Tirsdag

27. august

kl.09.00 – 19.00

kl.10.00 – 16.00

Onsdag

28. august

kl.09.00 – 18.00

kl.10.00 – 16.00

Torsdag

29. august

kl.09.00 – 19.00

kl.10.00 – 18.00

Fredag

30. august

kl.09.00 – 19.00

Stengt

Lørdag

31. august

kl.10.00 – 16.00

kl.11.00 – 14.00

 

Mandag

 

02. september

 

kl.08.00 – 20.00

 

kl.11.00 – 18.00

Tirsdag

03. september

kl.08.00 – 20.00

kl.10.00 – 16.00

Onsdag

04. september

kl.08.00 – 20.00

kl.10.00 – 16.00

Torsdag

05. september

kl.08.00 – 20.00

kl.10.00 – 18.00

Fredag

06. september

kl.08.00 – 18.00

Stengt

Institusjonsstemming

Mandag 02. september Gystadmyr bo- og aktivitetssenter kl. 10:00 – 13:00

Tirsdag 03. september Gjestad bo- og aktivitetssenter kl. 10:00 – 13:00

Onsdag 04. september Kløfta bo- og aktivitetssenter kl. 10:00 – 13:00

Ambulerende stemmegiving

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved et av kommunens stemmelokaler, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Slik søknad må være Ullensaker valgstyre i hende senest torsdag 05.09.19.

e-post: politisk@ullensaker.kommune.no Telefon: 66 10 80 00

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Ullensaker benyttes følgende valglokaler:

Åreppen skole

Åreppen krets

Algarheim skole

Algarheim krets

Nordkisa skole

Nordkisa krets

Mogreina skole

Mogreina krets

Skogmo skole

Skogmo krets

Hovin skole

Hovin krets

Ullensaker rådhus

Jessheim krets

Alfhallen

Borgen krets

Ullensaker kommunes åpningstid i valglokalene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er:
Søndag 08.09.19 kl. 15.00 – 20.00
Mandag 09.09.19 kl. 10.00 – 20.00

Godkjent listeforslag 

Her er godkjent listeforslag

For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.


Publisert: 21.01.2019 11:07:13
Sist endret: 21.01.2019 11:07