Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bygg uten å søke

Enkelte bygg kan oppføres uten søknad. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med byggereglene og gjeldende plan for eiendommen. 

Prøv denne veiviseren for å finne ut om du kan bygge uten å søke. 

Når tiltaket er ferdig må det meldes inn til kommunen slik at det kan registreres i kartet. Meldeskjema for bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt finner du her (skjema 5188).

Informasjon om byggesak

På hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet, Dibk.no, finner du blant annet søknadsskjema, veiledere til regelverk og beregningskalkulatorer.

Snakk med en byggesaksbehandler

Dersom du har du spørsmål om bygg og byggesak, eller ønsker å bestille en veiledningstime, send en mail til byggesak@ullensaker.kommune.no, og vi svarer så fort vi har anledning.  

Husk å oppgi følgende:

  • Gårds- og bruksnummer for eiendommen, eventuelt adresse
  • Informasjon om hva du vil bygge
  • Kontaktinfo 

 Dersom du ikke har epost kan du ringe byggesaksvakten på telefon 47 65 69 16

Vann, avløp, renovasjon og vei i byggesaker

Mange byggesaker krever godkjenning fra andre myndigheter.

Dette gjelder særlig i forhold til vann, avløp, renovasjon og vei, som ivareatas av kommunens VARV-enhet. I slike saker må det i byggesaken foreligge dokumentasjon rundt dette. 

Dette kan f.eks være:

- Detaljert VA-plan for tiltaket.

- Renovasjonsplan

- Plan for avkjørsel og øvrige trafikkanlegg.

Linker til relevant regelverk:

Vann- og avløp

Avfall og renovasjon

Vei og veganlegg