Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Byggesak har mye å gjøre

Byggesaksavdelingen har stort påtrykk for tiden, og det er mange søknader og henvendelser. Det er flere grunner til at vi ikke klarer å behandle alle søknader så raskt som publikum ønsker. Det betyr at frister for saksbehandlingen ikke alltid overholdes. Vi gjør vårt beste, og håper på forståelse.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

Med hilsen

Helge Mosand Haakonsen

Avdelingsleder byggesak

Enklere byggeregler

Etter 1. juli 2015 kan du bygge mye uten å søke. Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at det som skal bygges ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Se mer informasjon i menyen til venstre.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din. 

Må du søke? Prøv veiviseren: Bygg uten å søke

Hvor stort kan du bygge?

Vann, avløp, renovasjon og vei i byggesaker

Mange byggesaker krever godkjenning fra andre myndigheter.

Dette gjelder særlig i forhold til vann, avløp, renovasjon og vei, som ivareatas av kommunens VARV-enhet. I slike saker må det i byggesaken foreligge dokumentasjon rundt dette. 

Dette kan f.eks være:

- Detaljert VA-plan for tiltaket.

- Renovasjonsplan

- Plan for avkjørsel og øvrige trafikkanlegg.

Linker til relevant regelverk:

Vann- og avløp

Avfall og renovasjon

Vei og veganlegg