Innhold

Kommunen har ulike roller innen vann- og avløpsområdet:

  • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann der det er henholdsvis kommunal vannforsyning og/eller avløpsanlegg. Kommunen er ansvarlig for å sørge for tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker.
  • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann, for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter og påslipp av avløp fra virksomhet til kommunalt nett, som definert i Forurensningsloven.
  • Som anleggseier er kommunen potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.
  • Kommunen utarbeider hovedplaner både for vannforsyningen og for avløp og vannmiljø.

For spørsmål vedrørende vann og avløp kan du finne kontaktinfo under kontakt oss. 

Gjelder forespørselen din drift, vannforsyning eller vannlekasjer ta kontakt med "Drift Vann" avdelingen

Gjelder forespørselen din utslipp eller påslipp, ta kontakt med Forvaltning, renovasjon og gebyrer (FRG)-avdelingen

Gjelder forespørselen din ledningskart eller kartdata for vann og avløp, ta kontakt med Plan og prosjektavdelingen

Gjelder forespørselen din vannmiljø, ta kontakt med Forvaltning, renovasjon og gebyrer (FRG)-avdelingen

Eller send oss en mail til postmottak@ullensaker.kommune.no


Publisert: 17.03.2017 14:41:57
Sist endret: 17.03.2017 14:41