Innhold

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

En ordning for næringsavfall skal tilrettelegges etter gjeldende regelverk for næringsavfall. Eier er ansvarlig for å legge til rette for avfallshåndteringen eget avfall innenfor regelverket for den enkelte virksomhet.

Forurensningslovens §32 gir bestemmelser for håndtering av næringsavfall. 

Renovasjonsforskrift §3 definisjoner


Publisert: 16.03.2017 14:09:41
Sist endret: 16.03.2017 14:09