Priser og beregninger (vann og avløp)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Priser og beregninger

Prisliste 1.1.2018

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     12,14 kr     15,18
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     19,04 kr     23,80
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr   145,60 kr    182,00
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr   172,00 kr    215,00
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 3.563,40 kr 4.454,25
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   246,24 kr    307,80 
Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.573,00 kr 1.966,25 
Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2.900,00 kr 3.625,00 
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.700,00 kr 2.125,00
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr   677,98 kr    847,48
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr   465,33 kr    581,67
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr    26,29 kr     32,86
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.500,00  

Prisliste 1.1.2018

SeptikUten mva Inkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 1 956,87 kr 2 446,09
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 2 544,37 kr 3 180,46
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 3 170,44 kr 3 963,05
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 3 778,89 kr 4 723,62
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 4 399,09 kr 5 498,86
Pålagt tømming av septik over 7 m3  kr    719,98 kr   899,97
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen renseanlegg kr    332,86 kr   416,08
Oppmøtegebyr der tøming ikke kan utføres kr 1 956,87 kr 2 446,09
Priser pr 1.1.2018
Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 2 500,00
Arbeidsvarslingsgebyr kr 500,00
Forringelesgebyr for veg (asfaltert), pr. m2 (min. 10 m2) kr 100,00
Forringelesgebyr for veg (ikke asfaltert), pr. m2 (min. 10 m2) kr 50,00
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 7 500,00

Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 15.11.2016 15:14