Priser og beregninger (vann og avløp)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Priser og beregninger

Prisliste 1.1.2017 vann- og  avløpstjenester

Vann og avløpUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr 11,32 kr 14,15
Årsgebyr avløp pr. m3 kr 18,48 kr  23,10
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr145,60 kr 182,00
Tilknytningsgebyr vann redusert sats pr. m2 kr 75,20 kr 94,00 
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr 172,00 kr 215,00
Tilknytningsgebyr avløp redusert sats pr. m2 kr 120,00 kr 150,00
Vannmåler leie dimensjon inntil 1 1/2 kr 240,00 kr 300,00 
Vannmåler leie dimensjon inntil 100 med mer kr 1560,00 kr 1 950,00 
Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2 315,20 kr 2 894,00 
Vannmåler leie dimensjon inntil 80 - 100 med mer Combi kr 2 974,40 kr 3 718,00
Vannmåler leie dimensjon inntil 150 med mer Combi kr 4 345,60 kr 5 432,00
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr 660,80 kr 826,00
Kontrollgebyr alle VA-tjenester kr 1 030,40  
SeptikUten mvaInkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 1 874,40 kr 2 343,00
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 2 436,80 kr 3 046,00
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 3 036,80 kr 3 796,00
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 3 620,00 kr 4 525,00
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 4 213,60 kr 5 267,00
Pålagt tømming av septik over 7 m3  kr 689,60 kr 862,00
Behandlingsgebyr for septik levert
Gardermoen renseanlegg pr. m3
kr 348,80 kr 436,00
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved
Gardermoen RA pr. m3
kr 488,00 kr 610,00

Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale.
Gjelder avløp over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes
for andel COD utover grenseverdien. Pr. kg COD

kr 27,56 kr 34,45
 Mindre avløpsanleggUten mva 
Søknad om utslippstillatelse, inntil 15 pe kr 5 220,00  
Søknad om utslippstillatelse, 16-49 pe kr 6 525,00  
Søknad om utslippstillatelse, 50-2000 pe kr 13 051,00  

For ovennevnte gjelder: Ved søknad om løsning som
ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et
tillegg på 50 % av fullt gebyr.
Ved avslag på søknad reduseres gebyret med 50 %.
Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad,
skal det betales 50 % av fullt gebyr.

   
Tillegg for fornminneregistrering kr 1 000,00  
 Påslipp næring industriUten mva 
Søknad om utslipp, herunder påslipp kr 5 220,00  

For ovennevnte gjelder: Ved søknad om løsning som
ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et
tillegg på 50 % av fullt gebyr.
Ved avslag på søknad reduseres gebyret med 50 %.
Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad,
skal det betales 50 % av fullt gebyr.

   

Gravemelding

   
Behandling av gravetillatelse kr 2 500,00  
Arbeidsvarslingsgebyr kr 500,00  
Forringelsesgebyr for veg (asfaltert), pr. m2
(min. 10 m2)
kr 100,00  
Forringelsesgebyr for veg (ikke asfaltert), pr. m2
(min. 10 m2)
kr 50,00  
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 7 500,00  

Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 12.01.2017 11:54