Innhold

Priser og beregninger

Prisliste 1.1.2019

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     14,06 kr     17,58
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     19,13 kr     23,91
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr   171,81 kr    214,76
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr   202,96 kr    253,70
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 3.656,05 kr 4.570,06
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   252,64

kr    315,80 

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.613,90

kr 2.017,38 

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 2.975,40 kr 3.719,25
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.744,20 kr 2.180,25
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr 157,00 kr 196,25
Tillegg for kjøp av konsoll til 15-30 mm vannmåler kr 352,00 kr 440,00
Tillegg for kjøp av konsoll til 30-50 mm vannmåler kr 882,00 kr 1.102,50
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr   695,61 kr    869,51
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr   477,43 kr    596,79
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr    26,97 kr     33,71
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.539,00  

 Priser fra 1.1.2019

Gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann 

Pris kr
eks mva *

Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp av avløpsvann fra næring og industri

5 495

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, inntil 15 pe

5 495

Søknad om til tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, 16-49 pe

6 869

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært/kommunalt avløpsvann, 50-2000 pe

13 738

For ovennevnte gjelder:

  • Ved søknad om løsning som ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et tillegg på 50 % av ordinær gebyrsats.
  • Ved avslag på søknad, reduseres gebyret med 50 % av ordinær gebyrsats.
  • Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad, skal det betales 50 % av ordinær gebyrsats.

 

Omgjøring av gitt tillatelse/vilkår i gitt tillatelse, etter forurensningslovens omgjøringsregler

5 495

Kontrollgebyr for utslipp/påslipp av avløpsvann (gebyr ved utført kontroll)

1 539

Årsgebyr tilsyn mindre/mellomstore avløpsanlegg(sanitær avløpsvann), pr. anlegg

350

Tillegg for fornminneregistrering jfr HET sak 82/11 vedtatt 24.08.11

1 000,00

Grunngebyr tilsyn nærings- og industriavløp, pr utført tilsyn

2 800

Tillegg tilsyn pr utskilleranlegg for nærings- og industriavløp, utover 1 anlegg

1 050

* Det tillegges ikke mva til tjenestene 

Gebyrene er hjemlet i Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann.
Forskriften er vedtatt av Ullensaker kommunestyre den 12.12.2017 med ikreftredelse fra 1.1.2018  

 

Prisliste 1.1.2019

SeptikUten mva Inkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 1 978 kr 2 473
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 2 572 kr 3 215
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 3 205 kr 4 006
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 3 820 kr 4 775
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 4 447 kr 5 559
Pålagt tømming av septik over 7 m3  kr    728 kr   910
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen renseanlegg kr    337 kr   421
Oppmøtegebyr der tømming ikke kan utføres kr 1 978 kr 2 472

Priser pr 1.1.2019

Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 2 556
Arbeidsvarslingsgebyr kr 513
Forringelesgebyr for veg (asfaltert), pr. m2 (min. 10 m2) kr 103
Forringelesgebyr for veg (ikke asfaltert), pr. m2 (min. 10 m2) kr 51
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 7 695

Publisert: 04.11.2016 14:42:00
Sist endret: 15.11.2016 15:14