Innhold

Priser og beregninger

Prisliste 1.1.2020

Avløp og drikkevannUten mvaInkl. mva.
Årsgebyr vann pr. m3 kr     14,76 kr     18,45
Årsgebyr avløp pr. m3 kr     19,70 kr     24,63
Tilknytningsgebyr vann normal sats pr. m2 kr   176,10 kr    220,13
Tilknytningsgebyr avløp normal sats pr. m2 kr   208,03 kr    260,04
Fastdel for kjøp av vann uten abonnement pr år kr 3.838,85 kr 4.798,56
Vannmåler leie dimensjon tom 40 mm kr   260,47

kr    325,59

Vannmåler leie dimensjon 50 - 100 mm kr 1.663,93

kr 2.079,91 

Vannmåler leie dimensjon inntil 200 mm kr 3.067,64 kr 3.834,55
Tillegg for sidemåler/kombimåler kr 1.798,27 kr 2.247,83
Tillegg for fjernavleser, årlig leie kr 161,87 kr 202,34
Tillegg for kjøp av konsoll til 15-30 mm vannmåler kr 362,91 kr 453,64
Tillegg for kjøp av konsoll til 30-50 mm vannmåler kr 909,34 kr 1.136,68
Stenger/plombere innvendig stoppekran, og åpne igjen kr   730,39 kr    912,99
Behandlingsgebyr for levering av fettholdig avløp ved Gardermoen RA kr   486,98 kr    608,73
Mottak av avløp med høyt innhold av organisk materiale. gjelder avløp
over 600 mg/l, der tilleggsgebyret beregnes for andel KOF utover
grenseverdien Pr.kg
kr    27,81 kr     34,76
Kontrollgebyr alle VA-tjenester pr kontroll kr 1.587  

 Priser fra 1.1.2020

Gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann 

Pris kr
eks mva *

Søknad om tillatelse til utslipp og/eller påslipp av avløpsvann fra næring og industri

5 665

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, inntil 15 pe

5 665

Søknad om til tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, 16-49 pe

7 082

Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært/kommunalt avløpsvann, 50-2000 pe

14 164

For ovennevnte gjelder:

  • Ved søknad om løsning som ikke er i samsvar med forskrift, skal det betales et tillegg på 50 % av ordinær gebyrsats.
  • Ved avslag på søknad, reduseres gebyret med 50 % av ordinær gebyrsats.
  • Ved mindre endring/omgjøring av godkjent søknad, skal det betales 50 % av ordinær gebyrsats.

 

Omgjøring av gitt tillatelse/vilkår i gitt tillatelse, etter forurensningslovens omgjøringsregler

5 665

Kontrollgebyr for utslipp/påslipp av avløpsvann (gebyr ved utført kontroll)

1 587

Årsgebyr tilsyn mindre/mellomstore avløpsanlegg(sanitær avløpsvann), pr. anlegg

350

Tillegg for fornminneregistrering jfr HET sak 82/11 vedtatt 24.08.11

1 000

Grunngebyr tilsyn nærings- og industriavløp, pr utført tilsyn

2 887

Tillegg tilsyn pr utskilleranlegg for nærings- og industriavløp, utover 1 anlegg

1 083

* Det tillegges ikke mva til tjenestene 

Gebyrene er hjemlet i Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av utslipp og påslipp av avløpsvann.
Forskriften er vedtatt av Ullensaker kommunestyre den 12.12.2017 med ikreftredelse fra 1.1.2018  

 

Prisliste 1.1.2020

SeptikUten mva Inkl. mva.
Pålagt tømming av septik inntil 3 m3 kr 2 040 kr 2 510
Pålagt tømming av septik inntil 4 m3 kr 2 652 kr 3 315
Pålagt tømming av septik inntil 5 m3 kr 3 305 kr 4 131
Pålagt tømming av septik inntil 6 m3 kr 3 939 kr 4 924
Pålagt tømming av septik inntil 7 m3 kr 4 585 kr 5 731
Pålagt tømming av septik over 7 m3  kr    750 kr   938
Behandlingsgebyr for septik levert Gardermoen renseanlegg kr    347  
Oppmøtegebyr der tømming ikke kan utføres kr 2 040  

Priser pr 1.1.2020

Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 3 500
Arbeidsvarslingsgebyr kr 1 000
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 15 000

Publisert: 04.11.2016 14:42:00
Sist endret: 15.11.2016 15:14