Tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Feil i kommunens vann- og avløpsgebyrer

I 2008 trådde revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Ullensaker Kommune i kraft. I den forbindelse skjedde det en utilsiktet endring av forskrift som innebærer at kommunen etter 01.01.2008 har krevd høyere gebyrer for visse typer bygg enn det kommunen har hatt hjemmel for.

Her kan du lese kommunens forskrift om VA-gebyrer: Forskrift om VA-gebyrer i Ullensaker

Kommunen har besluttet at i alle tilfeller hvor det er krevd inn for høye gebyrer på grunn av denne feilen, skal de som har krav på det få tilbake det de har betalt for mye i gebyrer. Saken ble behandlet av kommunestyret i møte 04.04.2017.

I menyen til venstre finner du svar på spørsmål om saken.

Hvis du lurer på om dette kan gjelde for ditt bygg/din bolig, kan du sende epost til 

gebyrfeil@ullensaker.kommune.no.

Kommunen besvarer ikke spørsmål om denne saken per telefon.

 

Spørsmål og svar til berørte tiltakshavere/boligeiere

1. Hvilke bygg er berørt av feilen?

Feilen berører alle bygg som har fått endret/nytt areal i etasjeplan i perioden 01.01.2008 til 31.12.2016. Feilen gjelder også for første termin av årsgebyrer i 2017.

De som har oppført nybygg, påbygg og tilbygg i denne perioden  kan ha  fått gebyrer som er høyere enn det som kommunens forskrift tilsier. 

2. Hva er etasjeplan?

Etasjeplan er fulle etasjer over hovedplan/første etasje. Feilen i VA-gebyrer gjelder altså kun areal i byggets andre, tredje, fjerde etasje osv. Arealer i øvrige etasjer (underetasjer, kjeller, loft) er ikke berørt av feilen. Om ditt bygg ikke har fått nye arealer i etasjeplan i perioden 01.01.2008 til 31.12.2016 gjelder feilen i VA-gebyrer ikke for deg. 

3. Hvilke gebyrer har vært feil?

Feilen påvirker beregning av tilknytningsgebyret som er fakturert i forbindelse med byggesaken, og de årlige vann- og avløpsgebyrene (kommunale gebyrer) som eier av boligen har fått siden arealet i etasjeplanet ble oppført.

4. Hvem har krav på tilbakebetaling?

For tilknytningsgebyr: Det er tiltakshaver/utbygger i byggesaken som kan ha krav på tilbakebetaling av for mye fakturert tilknytningsgebyr.

For årsgebyr: Det er tidligere og nåværende eier/hjemmelshaver av boligen som kan ha krav på tilbakebetaling av for mye fakturert årsgebyr. 

5. Hvordan blir gebyrene tilbakebetalt?

For tilknytningsgebyr: Tiltakshaver/utbygger i byggesakene vil motta informasjonbrev fra kommunen om tilbakebetaling av for mye betalt tilknytningsgebyr.

For årsgebyr: Nåværende eiere vil bli kreditert for mye betalt årsgebyr i forbindelse med neste fakturering av årsgebyr.

Tidligere eiere som har betalt for mye årsgebyr vil motta informasjonbrev fra kommunen om hvordan de skal gå fram for å få for mye betalte gebyrer tilbakebetalt.


Publisert: 14.03.2017 09:16:09
Sist endret: 05.04.2017 09:05