Innhold

Søknad om sanitærabonnement

Avtale om sanitærabonnement skal søkes for alle prosjekter der det ønskes kommunal vanntilførsel og avløp ut på kommunalt nett. Det skal søkes om sanitærabonnement ved:

  • tilkobling og/eller frakobling
  • midlertidig tilknytning, som for eksempel brakkerigg
  • endring av tilkoblingspunkt
  • økt vannforbruk
  • økt eller endre avløp

 

Søknad om sanitærabonnement

 

Søknaden skal blant annet inneholde VA-plan, utfylt kumkort og tverrsnitt av kumtegninger. Se kapittel 2 i VA-norm for nærmere informasjon om innhold i søknad.

I større byggeprosjekter avklares hovednettet først gjennom byggesaksprosessen. Når bygninger i prosjektet skal tilkobles, søkes det sanitærabbonement. Det kan gjerne søkes for flere bygg i samme søknad hvis det er hensiktsmessig. I tillegg til standard abonnementsvilkår, se kapittel 2 i VA-norm for nærmere informasjon om innhold i søknad.

Med abonnement menes en avtale mellom bruker (abonnent) og ledningseier (kommunen) om å bruke vann fra kommunens ledningsnett og tilføre avløp til kommunens ledningsnett. Avtalevilkårene er beskrevet "standard abonnementsvilkår" for Ullensaker kommune. Avtale om abonnement skal inngås som et tillegg til nødvendige søknader i henhold til plan- og bygningsloven (kryss av for dette i skjemaet)

Påslipp av avløp fra næring og industri skal søke særskilt på eget skjema.

Lenkene fra skjema:


Publisert: 14.08.2019 13:08:33
Sist endret: 14.08.2019 13:08