BTI modellenHelsedirektoratets informasjonsside om BTI-modellen forklarer kort hvordan modellen er bygget opp. BTI-modellen gjelder for alle som jobber med barn, unge, gravide og foresatte i Ullensaker. 

Handlingsveileder

handlingsveileder BTIHandlingsveilederen for BTI beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Handlingsveilederen viser forløpet i dette arbeidet.

 

Verktøy

VerktøykasseVerktøyene inneholder mer spesifikke metoder eller rutiner, som støtter handlingene i prosessen fra å oppdage, vurdere, beslutte til å iverksette og evaluere tiltak. 

Tilbud og tiltak på ulike arenaer

Lys fra åpen dørHva kan ulike tjenester hjelpe med? Hva er rammene for deres arbeid? Hvor kan man henvende seg?  I oversikten over tilbud og tiltak på ulike arenaer finner du en oversikt over muligheter for aktiviteter og tiltak i fritiden, i barnehagen, på skolen og hjemme. Videre beskrives hjelpeapparatet og tjenester på spesialistnivå.

Stafettholder

stafettholderFor å sikre at barn, unge, gravide og foresatte føler seg ivaretatt og vet hvem som holder tak i deres situasjon, skal det pekes ut en stafettholder som har ansvar for å være oppdatert på hva som gjøres og av hvem. 

 

Stafettlogg

stafettloggEn stafettlogg skal sikre god informasjonsflyt mellom foresatte og tjenestene som følger dem opp.  Ullensaker kommune bruker Conexus Companion sin løsning for stafettlogg.  I barnets stafettlogg får familien og ansatte som følger opp et barn/ungdom som har behov for ekstra innsats en tids- og innholdsmessig oversikt over initiativer og hvilke beslutninger som er tatt.

BTI-møte

BTI møteFor barn, unge, gravide og foresatte i en vanskelig livssituasjon, som utløser behov for hjelp fra tre eller flere ulike tjenester (nivå 3 i BTI-modellen), inviterer vi til BTI møte. Her skaper vi løsninger sammen med innbyggere og koordinerer innsatsen mellom ulike tjenester. Vi er opptatt av å se helheten i familiens livssituasjonen, og hva som er barnets beste. Målet for arbeidet er at barn og unge får den støtten og oppmerksomheten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. 

Hjelp oss å bli bedre!

Vi ønsker at dine tilbakemeldinger og erfaringer kan bidra til inspirasjon, forbedringer og utvikling i den viktige innsatsen som gjøres for barn, unge og familier i Ullensaker kommune. 

Tilbakemelding om innhold på nettsiden

Tilbakemelding, forbedringsforslag eller erfaringshistorie om BTI i Ullensaker


Publisert: 30.10.2020 10:17
Sist endret: 21.03.2023 10:11