Innhold

Hva er besøkshjem? 

Besøkshjem er en familie som på oppdrag av barneverntjenesten, tar i mot et barn/ungdom i helger og eventuelt ferier. Målsetningen med tiltaket kan variere, men handler oftest om å gi barnet/ungdommen gode opplevelser og avlastning til foreldrene. 

Besøkshjemmet må være stabile, kunne engasjere seg over tid og ha sengeplass til barnet/ungdommen.

Det inngås engasjement/arbeidsavtale for oppdraget og besøkshjemmet godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS  sine satser 

For mer informasjon og for å finne ut hvor mye og hvordan du kan bidra send oss en epost til post.barneverntjenesten@ullensaker.kommune.no


Publisert: 03.09.2019 07:08:29
Sist endret: 17.01.2023 10:45