Innhold

Hva er besøkshjem? 

Besøkshjem er en familie som på oppdrag av barneverntjenesten, tar i mot et barn/ungdom i helger og eventuelt ferier. Målsetningen med tiltaket kan variere, men handler oftest om å gi barnet/ungdommen gode opplevelser og avlastning til foreldrene. 

Besøkshjemmet må være stabile, kunne engasjere seg over tid og ha sengeplass til barnet/ungdommen.

Det inngås engasjement/arbeidsavtale for oppdraget og besøkshjemmet godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS  sine satser 

For mer informasjon og for å finne ut hvor mye og hvordan du kan bidra send oss en epost til post.barneverntjenesten@ullensaker.kommune.no

Vi trenger besøkshjem 

Ullensaker barneverntjeneste søker besøkshjem til en gutt på 4 år én helg i måneden.
Gutten er energisk og liker å leke. Han trenger ivaretakende og trygge voksne, som kan gi ham mestringsopplevelser og nye og positive erfaringer.

Ullensaker barneverntjeneste søker dere, som:

  • Er to voksne hjemme i helgene
  • Har overskudd og ønske om å være ressurspersoner for et barn som trenger det en helg i måneden
  • Kan hente og levere hjemme i forbindelse med besøkshelgene
  • Ikke har barn under guttens alder. Besøkshjemmet kan ha eldre barn, men egne barn bør være relativt selvstendige.

I forbindelse med en godkjenningsprosess som besøkshjem vil barneverntjenesten innhente helseattest på søkerne.
Det vil i tillegg bli innhentet politiattest på alle medlemmer i husstanden over 15 år.
Videre vil det bli gjennomført samtaler og hjemmebesøk gjennom året, som en del av barneverntjenestens oppfølging av besøkshjemmet.
Oppdraget lønnes i henhold til gjeldende KS-satser for besøkshjem.

Dersom dette er aktuelt for dere; Ta kontakt med kontaktperson 1 Sunniva Hjelle, tlf. 90 72 48 89 eller kontaktperson 2, Maria Cecilie Jakobsen, tlf. 94 87 35 92.


Publisert: 03.09.2019 07:08:29
Sist endret: 31.08.2021 07:51