Innhold

Familievenn

Familievenn er en person eller familie som støtter og veileder foreldre i ulike oppgaver.

Dette kan være oppgaver som:

  • Være en god samtalepartner om det å være foreldre
  • Støtte og veilede i praktiske oppgaver som husarbeid og innkjøp
  • Være støtteperson i ulike møter med det offentlige, f .eks. NAV.
  • Forsterkning til familiens nettverk

Evne til å samarbeide er viktig. En viss stabilitet i livssituasjonen er også viktig, slik at du kan være familievenn over tid. Plettfri vandel kreves.

Oppdraget som familievenn er lønnet. Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning avtales i hvert enkelt tilfelle. 

Har du spørsmål eller ønsker å familievenn?

For mer informasjon og for å finne ut hvor mye og hvordan du kan bidra, send en epost til post.barneverntjenesten@ullensaker.kommune.no


Publisert: 03.09.2019 07:15:34
Sist endret: 17.01.2023 10:46