Planoppstart i august 2019 av Astrup & Hellern på vegne av Ferd, Fabritius og Veidekke (FFV). De detaljregulerer et område på rundt 1000 dekar, inkludert alunskiferdeponiet og deler av Vilbergvegen.
Leverte et planforslag i mai 2020. Antall veger og interne rekkefølgekrav
ønskes noe endret. Beholder dagens formål, med hovedvekt på lager og logistikk.
Ønsker å bygge ut ca 600.000 m² BRA.

Varsel om oppstart finner du her. 


Publisert: 28.08.2019 08:17
Sist endret: 14.05.2020 13:46