I forslag til ny kommuneplan er det lagt inn et areal for ny godsterminal nord for Hauerseter stasjon. Bane Nor er nå i en innledende fase med å utrede en godsterminal for både container og tømmer, en kombi-terminal. Etablering av godsterminalen er en del av arbeidet med å få mer gods på bane. Terminalen er sentral i utviklingen av Gardermoen næringspark. Det er ikke kapasitet til å kjøre flere godstog på Hovedbanen med dagens ensporede bane, en eventuell økning i antall godstog vil derfor først komme når Hovedbanen er bygd ut. Bane Nor / Jernbanedirektoratet jobber også med en KVU for Hovedbanen.


Publisert: 25.06.2019 09:42
Sist endret: 25.06.2019 09:42