Ca 55 dekar vest for Vilbergvegen mellom E16/Gardermobanen og Jessheimvegen planlegges for næring og bilforretninger. Planen vil legge til rette for 60.000 m² bruksareal. Meinich Arkitekter utarbeider detaljreguleringsplanen for Gardermoen Log Invest (Møllergruppen).  Gang-/sykkelveg og trafikksikkerhetstiltak langs Vilbergvegen inngår i planforslaget. Handelsanalyse er utarbeidet. Offentlig ettersyn var i vinter og vedtak av planen skjedde 12.05.2020.

Vedtak av planen finner du her.


Publisert: 25.06.2019 09:21
Sist endret: 03.08.2020 08:39