Innhold

Rådgivningstjenesten for seniorer

Ullensaker kommune ønsker at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengst mulig med god helse og livskvalitet. Derfor tilbyr Rådgivningstjenesten for seniorer hjemmebesøk til alle innbyggere i Ullensaker kommune Over 80 år.

Hjemmeboende seniorer over 65 år er velkomne til å ta kontakt med oss for råd, veiledning og informasjon, og evt avtale hjemmebesøk etter eget ønske. Tjenesten gjelder også om du er pårørende.

Er du nyinnflyttet senior i kommunen eller er i ny livssituasjon kan Rådgivningstjenesten for seniorer gi deg nyttig informasjon om Ullensaker kommunes tjenester og tilbud for seniorer.

På hjemmebesøket snakker vi om:

  • «Hva er viktig for deg» i din hverdag?
  • Samtalen fokuserer på helsefremmende og forebyggende tiltak
  • Kommunens tjenester og tilbud for seniorer. Du får en informasjonsmappe med oversikt over tjenestene og tilbudene.
  • Tiltak for å forebygge fall og brannforebygging
  • Informasjon og veiledning om fysisk og sosial aktiviteter du kan delta på.

Rådgivningstjenesten

Tlf: 94 15 29 13

e-post: postmottak@ullensaker.no


Publisert: 23.04.2019 10:34:47
Sist endret: 23.04.2019 10:34