Innhold

Mestringsteam

Et tverrfaglig team hjelper deg til å utarbeide mål på hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. Dette tilbudet bygger på metodikken som benyttes i hverdagsrehabilitering. 

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset rehabilitering på 4 uker, hvor opptrening av daglige gjøremål skjer i ditt eget hjem og nærmiljø.

Eksempler på aktiviteter det kan være aktuelt å trene på er: gå trapp, dusje selv, lage mat, handle i butikken, hente posten og kaste søppel, delta i sosiale aktiviteter/hobbyer.

  • Det vil bli satt opp en rehabiliteringsplan for treningsperioden, og du vil få besøk av en hjemmetrener som følger deg opp fra at du skal kunne nå dine mål.
  • Tilbudet passer for deg som har hatt et nylig fall i funksjon som gjør at du ikke klarer hverdagen som tidligere.
  • Du er motivert og ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen igjen.

Treningstilbud

Ullensaker kommune har flere treningsgrupper for deg som ønsker å bevare eller øke ditt funksjonsnivå. Disse treningsgruppene er i regi av fysio- og ergoterapiavdelingen, fysikalsk institutt, frivillige lag og foreninger. For å melde deg på treningene kontakt oss på epost eller telefon 948 39 451. 

Bassengtrening

Trening i varmtvannsbasseng foregår per i dag i regi av lag og foreninger samt privatpraktiserende fysioterepeuter. Trykk her for oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter. 

Lungegruppe

Dette er et gruppetilbud for deg som en lungesykdom i mild til moderat grad. 

Styrke- og balansegruppe

Trening i sal med fysioterapeut 2 ganger i uken over en 12 ukers periode. Det er oppstart både vår og høst. Treningen foregår på Helsehuset.

Sterk og stødig

Treningstilbud for seniorer.

Les mer og kontakt oss for deltakelse

Rehabiliteringsopphold

Hvem kan få hjelp?

Dagsenteret med rehabilitering er et tilbud til deg som bor hjemme, og på grunn av sykdom eller skade har behov for rehabilitering for å kunne mestre dagliglivets aktiviteter.

Hva kan du få hjelp til?

Et tverrfaglig sammensatt team bistår med trening, veiledning og tilrettelegging av aktiviteter som er viktig for deg å mestre. Tilbudet inkluderer også transport og to måltider per dag.

Ullensaker kommune, Tildelingsenheten

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Priser pr. 1.1.2022

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging RUF
TjenestePriser pr.dag
Dagsenter  Egenandel inkl.mat og forskjellige aktiviteter

 kr 147

Dagsenter ved rehabiliteringsavdelingen  Egenandel inkl. mat og forskjellige aktiviteter

 kr 173

 

 TjenesteBasert på person**   Pris           
Transport til og fra dagsenter/dagopphold  opptil 2G  kr 0,-
 2G - 4G kr 178
 > 4G kr 357

** Priser er bassert på personinntekt for 2021. 1G = 106.399,-
Betaling skjer etterskuddsvis.

Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold på sykehjem.
Hvem kan søke?

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.
Hva slags korttidsopphold kan jeg få tilbud om?
døgnopphold (opphold dag og natt)
dagopphold (opphold dag eller natt)
rehabiliteringsopphold

Hvordan søker jeg?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om korttidsopphold ved sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Faktorer som vektlegges er:

  • behov for døgnkontinuerlig tilsyn
  • behov for medisinsk kompetanse
  • demensproblematikk
  • behov for rehabilitering/opptrening

Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i: Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 


Publisert: 16.05.2019 15:12:57
Sist endret: 17.01.2022 12:20