Innhold

Svangerskapsoppfølging hos jordmor

Er du gravid og bor i Ullensaker?

Svangerskapsoppfølging hos jordmor og fastlege gir trygghet og god forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre.

Vi anbefaler at du har en konsultasjon hos jordmor og en konsultasjon hos din fastlege før uke 18! På den måten kan vi kartlegge dine behov, og gi det tilbudet som passer akkurat deg! Dersom du ikke har fastlege kan du selvfølgelig gå til jordmor i hele svangerskapet.

Du kan få oppfølging av jordmor på helsestasjonen. Ta gjerne kontakt så tidlig som mulig etter en positiv graviditetstest.

For kontakt med jordmortjenesten send en mail på jordmortjenesten@ullensaker.kommune.no med navn, fødselsdato og telefonnummer, samt stikkord med hva det gjelder. Stikkord kan være: Ny time, endring av time, avbestille time, lite liv i magen, Blodtrykks-kontroll, Urin-kontroll, korona, spørsmål. Vi kontakter deg i løpet av 1-2 virkedager. Dersom det haster må du kontakte lege eller sykehus. Vi minner om at vi har strenge smitteverntiltak, og at alle som kommer til våre lokaler må være symptomfrie.

For contact with the midwife service, send an email to jordmortjenesten@ullensaker.kommune.no with your name, date of birth and telephone number, as well as some keywords. Keywords can be: New appointment, change your appointment, cancel your appointment, less movements of the baby, blood pressure control, urine control, corona, questions. We will contact you within 1-2 working days. If you have an urgent need, contact your doctor or the hospital. We remind you that we have strict infection control measures, and that everyone who comes to our premises must be symptom-free

Gravide får tilbud om ni faste kontroller. På nettsiden til Helsedirektoratet finner du informasjon om oppfølging av svangerskapet. For å sikre at mor og barn har det bra blir det tatt prøver og gjort undersøkelser. Her på helsestasjonen kan vi ta svangerskapsblodprøver. I tillegg får du råd og veiledning etter behov. Barnefar, partner eller annen ledsager er velkommen til å være med.


Om det oppdages tilstander under graviditeten som krever tettere oppfølging, har vi samarbeid med sykehuset du skal føde på. Strever du med vanskelige tanker i forhold til graviditet eller livssituasjon, har vi et samarbeid med andre faggrupper i kommunen som kan være viktige støttespillere for deg.

Kurs

Vi holder kurs i ernæring, ammeforberedelse og fødselsforberedelse. Bestill kursdato når du er på kontroll hos jordmor. Kursene er gratis.

Barselbesøk/barselkontakt

Gi gjerne beskjed til oss før du reiser hjem fra sykehuset. Send mail til Jordmortjenesten@ullensaker.kommune.no med ditt navn og fødselsdato til barnet. Så tar vi kontakt med deg!

 

Ernæring i svangerskapet

Gravide kan følge de samme kostrådene som den generelle befolkningen. Når du er gravid trenger du et kosthold som er variert og som inneholder alle næringsstoffene du og babyen trenger. God ernæring har betydning for din helse og fosterets utvikling, samt for barnets fremtidige helse og egenskaper.

Rådene for kosthold i svangerskapet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

Vi tilbyr gratis kurs på Ullensaker helsestasjon avdeling Gjestad.

Undervisningen vil dekke temaer som:

  • Kostråd for gravide
  • Mat som frarådes og hvorfor
  •  Behov for vitaminer, mineraler og kosttilskudd
  •  Mathygiene
  •  Kvalme, forstoppelse og halsbrann
  • Blodsukkerregulering
  •  Fysisk aktivitet
  •  Kosthold i ammeperioden
  •  Spørsmål og svar

Tid og sted

Sted: Ullensaker helsestasjon avdeling Gjestad
Tid: torsdager kl. 15.00 – 17.00.

Kurset er et av tre foreldreforberedende kurs vi tilbyr på Ullensaker helsestasjon. I tillegg til ernæringskurs, har vi ammekurs og fødselskurs.

Påmelding

Bestilling av kursdato gjøres hos jordmor på helsestasjonen, eller send e-post til jordmortjenesten@ullensaker.kommune.no

 

Kursholder

Klinisk ernæringsfysiolog Martina Lindhart Hagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttige lenker

Ullensaker hjelsestasjon Gjestad

Ullensaker helsestasjon Gjestad


Publisert: 25.03.2019 14:23:19
Sist endret: 03.12.2020 13:51