Innhold

Ressurssenter for migrasjonshelse er en tjeneste under Ullensaker helsestasjon og holder til på Gjestad. På senteret jobber en helsesykepleier og en psykiatrisk sykepleier. Vi samarbeider tett med andre tjenester som helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten og Nav ved arbeid og inkludering.

Målgruppen for tjenesten er flyktninger og deres familiegjenforente.

Tjenesten jobber etter retningslinjer fra helsedirektoratet

Vi tilbyr:

  • Helsekartleggingssamtale til alle nybosatte flyktninger og deres familiegjenforente
  • Tuberkuloseundersøkelse og vaksinasjon
  • Oppfølging etter behov for flyktninger bosatt i Ullensaker
  • Helsekurs
  • ICDP-veiledning

Kontakt oss på telefon for avtale:

Anita Thanche (psykiatrisk sykepleier) mob. 94801435

Anne Lien (helsesykepleier) Mob.93452350

Besøksadresse:

Ullensaker helsestasjon, avdeling Gjestad

Ringvegen 65, Inngang D

2066 Jessheim

Ullensaker hjelsestasjon Gjestad

Ullensaker helsestasjon Gjestad


Publisert: 25.03.2019 14:36:53
Sist endret: 25.03.2019 14:36