Innhold

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Kontaktinformasjon

Ring telefonnummer 66108243 eller send sms til 90664680

Du finner oss på Ullensaker helsestasjon Gjestad


Publisert: 25.03.2019 14:24:57
Sist endret: 25.03.2019 14:24